ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในฮ่องกง พร้อมบริการแลนด์ฮ่องกง
ทัวร์แบบส่วนตัว กับครอบครัวของท่าน รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

แพคเกจทัวร์ส่วนตัวในฮ่องกง

...
แพคเก็จทัวร์ฮ่องกงส่วนตัว

Plan A *รถ ไกด์ และอาหารแบบส่วนตัว

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

วัดแชกงหมิว|วัดหวังต้าเซียน|อ่าวรีพัลส์เบย์|นั่งกระเช้านองปิง|ย่านจิมซาจุ่ย

รายละเอียดเพิ่มเติม

...
แพคเก็จทัวร์ฮ่องกงส่วนตัว

Plan B *รถ ไกด์ โรงแรม และอาหารแบบส่วนตัว

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

วัดแชกงหมิว|วัดหวังต้าเซียน|อ่าวรีพัลส์เบย์|นั่งกระเช้านองปิง|ย่านจิมซาจุ่ย

รายละเอียดเพิ่มเติม