ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในฮ่องกง พร้อมบริการแลนด์ฮ่องกง
ทัวร์แบบส่วนตัว กับครอบครัวของท่าน รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

แพคเกจทัวร์ส่วนตัวในฮ่องกง

...
Up To 5 Person Family Tour ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัว สูงสุด 5 ท่าน

Plan A *ไม่รวมโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ

จอง

...
Up To 5 Person Family Tour ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัว สูงสุด 5 ท่าน

Plan B *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ

จอง

...
Up To 15 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว สูงสุด 15 ท่าน

Plan A *ไม่รวมโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ

จอง

...
Up To 15 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว สูงสุด 15 ท่าน

Plan B *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ

จอง

...
Up To 25 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว สูงสุด 25 ท่าน

Plan A *ไม่รวมโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ

จอง

...
Up To 25 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว สูงสุด 25 ท่าน

Plan B *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าตั๋ว Disneylnad และกระเช้า NP360 และค่าเข้าอื่นๆ

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ

จอง