ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในฮ่องกง พร้อมบริการแลนด์ฮ่องกง
ทัวร์แบบส่วนตัว กับครอบครัวของท่าน รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

    ไฮไลท์ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว

 • นมัสการพระ วัดแชกงหมิว
 • นมัสการพระ วัดหวังต้าเซียน
 • อ่าวรีพัลส์เบย์
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
 • ช้องปิ้งย่าน จิมชาจุ่ย
 • พิเศษ! นั่งพีคแทรมชมความงามของอ่าววิคตอเรีย
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3

      กดเลือกแพคเกจ


  105,000
  บาท

  52,000
  บาท

  38,000
  บาท

  33,900
  บาท

  28,900
  บาท

  36,900
  บาท

  27,500
  บาท

  24,200
  บาท

  21,800
  บาท

  20,000
  บาท

  18,500
  บาท

  19,750
  บาท

  18,750
  บาท

  17,850
  บาท

  17,150
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan B :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วัน เต็ม
 • ค่าโรงแรม 2 วัน (3.5 ดาว)
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ