ทัวร์ฮ่องกงแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในฮ่องกง
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในฮ่องกง โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในฮ่องกง

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในฮ่องกง

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
...
MPV ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที

12,500 บาท

จอง

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง

17,500 บาท

จอง

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง

27,500 บาท

จอง

...
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที

13,000 บาท

จอง

...
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง

19,000 บาท

จอง

...
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง

29,000 บาท

จอง

...
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที

15,000 บาท

จอง

...
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง

22,500 บาท

จอง

...
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง

35,000 บาท

จอง

ค่าจ้างไกด์ไทยในฮ่องกง ไกด์ฮ่องกงพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์ฮ่องกงดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนฮ่องกง มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์ฮ่องกงมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของฮ๋องกงอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ