ทัวร์จีนแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในจีน พร้อมบริการแลนด์จีน
ทัวร์แบบส่วนตัว กับครอบครัวของท่าน รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

แพคเกจทัวร์ส่วนตัวในจีน

...
แพคเก็จทัวร์จีนส่วนตัว กวางโจว

Plan A *รถ ไกด์ และอาหารแบบส่วนตัว

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

อนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซน |อนุสาวรีย์แพะห้าตัว |แคนตัน ทาวเวอร์|ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่

รายละเอียดเพิ่มเติม

...
แพคเก็จทัวร์จีนส่วนตัว กวางโจว

Plan B *รถ ไกด์ โรงแรม และอาหารแบบส่วนตัว

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

อนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซน |อนุสาวรีย์แพะห้าตัว |แคนตัน ทาวเวอร์|ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่

รายละเอียดเพิ่มเติม