ทัวร์จีนแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในจีน พร้อมบริการแลนด์จีน
ทัวร์แบบส่วนตัว กับครอบครัวของท่าน รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

แพคเกจทัวร์ส่วนตัวในจีน

...
Up To 4 Person Family Tour ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัว สูงสุด 4 ท่าน

Plan A *ไม่รวมโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าเข้าอื่นๆ

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์เซียงไฮ้/ทัวร์หังโจว/ทัวร์ปักกิ่ง

จอง

...
Up To 4 Person Family Tour ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัว สูงสุด 4 ท่าน

Plan B *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าเข้าอื่นๆ

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์เซียงไฮ้/ทัวร์หังโจว/ทัวร์ปักกิ่ง

จอง

...
Up To 14 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว สูงสุด 14 ท่าน

Plan A *ไม่รวมโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าเข้าอื่นๆ

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์เซียงไฮ้/ทัวร์หังโจว/ทัวร์ปักกิ่ง

จอง

...
Up To 14 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว สูงสุด 14 ท่าน

Plan B *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าเข้าอื่นๆ

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์เซียงไฮ้/ทัวร์หังโจว/ทัวร์ปักกิ่ง

จอง