ทัวร์จีนแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในจีน พร้อมบริการแลนด์จีน
ทัวร์แบบส่วนตัว กับครอบครัวของท่าน รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

    ไฮไลท์ทัวร์จีนแบบส่วนตัว

 • ชม อนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซน
 • สวนเป่าม่อ สวนสาธารณะชานเมืองกวางโจว
 • ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางโจว
 • เกาะซาเหมี่ยน เกาะเล็กๆ ในอดีตเป็นเขตสัมปทานเช่าของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส
 • สวนยุนไท สวนพฤกษศาสตร์ มีงานประติมากรรมและงานแกะสลัก
 • Sample Menu Mala Hotpot / China Resturant / Roast chicken / Guangzhou Restuant / Asia Buffet
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4

      กดเลือกแพคเกจ


  110,500
  บาท

  58,500
  บาท

  42,250
  บาท

  31,850
  บาท

  29,250
  บาท

  27,950
  บาท

  25,350
  บาท

  24,960
  บาท

  23,270
  บาท

  21,970
  บาท

  20,670
  บาท

  20,410
  บาท

  20,020
  บาท

  19,370
  บาท

  19,110
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan B :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 4 วัน เต็ม
 • ค่าโรงแรม 3 วัน (4 ดาว)
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ