แพคเกจทัวร์เกาหลี
รถพร้อมคนขับและไกด์
อัตราค่าตั๋วเข้าชม
ภัตราคารชื่อดัง


ทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัวแกรนด์สโนว์ Grand Snow VIP 001 ( 5 วัน 4 คืน ) จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัว 5 วัน 4 คืน

Plan A : อัตรานี้รวม
* บริการทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัวด้วยรถลีมูซีนหรือมินิบัสพร้อมคนขับและไกด์พูดไทยมีใบอนุญาติ
* ชมพระรายวังเคียงบ๊กกุง หรือเลือกชมป้อมฮวาซอง เมืองซูวอน ต่อด้วยเขานัมซาน ชม N Tower
* สัมผัสสกีรีสอร์ทชั้นนำ พร้อมไกด์ชำนาญการในการสอนเล่นสกี
* ช๊อปปิ้งเมียงดง ช๊อปกระจุยกับ อีทูดี้ สกินฟูด ( Etudi / Skin Food) ต่อด้วยโสมแท้ๆจากศูนย์โสมเกาหลี
* ชิมหมูเกาหลีแบบ Original ไก่ตุ๋นโสม และอาหารบริการทุกมื้อ 9 มื้อ
* สวนสนุก Everland สุดยอดสวนสนุกแห่งเกาหลี หรือเลือกเที่ยว Lotte World สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
* บริการประทับใจแบบส่วนตัวตลอดทริป โดยท่านสามารถเลือกมีหัวหน้าทัวร์ติดตามเพิ่มได้


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
* บริการทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัวด้วยรถลีมูซีนหรือมินิบัสพร้อมคนขับและไกด์พูดไทยมีใบอนุญาติ
* ชมพระรายวังเคียงบ๊กกุง หรือเลือกชมป้อมฮวาซอง เมืองซูวอน ต่อด้วยเขานัมซาน ชม N Tower
* สัมผัสสกีรีสอร์ทชั้นนำ พร้อมไกด์ชำนาญการในการสอนเล่นสกี
* ช๊อปปิ้งเมียงดง ช๊อปกระจุยกับ อีทูดี้ สกินฟูด ( Etudi / Skin Food) ต่อด้วยโสมแท้ๆจากศูนย์โสมเกาหลี
* ชิมหมูเกาหลีแบบ Original ไก่ตุ๋นโสม และอาหารบริการทุกมื้อ 9 มื้อ
* สวนสนุก Everland สุดยอดสวนสนุกแห่งเกาหลี หรือเลือกเที่ยว Lotte World สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
* บริการประทับใจแบบส่วนตัวตลอดทริป โดยท่านสามารถเลือกมีหัวหน้าทัวร์ติดตามเพิ่มได้
* โรงแรม 4 ดาว 4 คืน


* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

* เดินทางได้ทุกวัน

2 62,000 72,000
3 - 4 45,000 55,000
5 - 6 40,000 50,000
7 - 10 38,000 48,000
11 - 15 35,000 45,000
16 - 20 21,000 31,000
21 - 30 18,000 28,000
31 - 38 15,000 25,000

ทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัวแกรนด์ทัวร์ Grand Tour VIP 002 ( 5 วัน 4 คืน ) จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัว 5 วัน 4 คืน

Plan A : อัตรานี้รวม
* บริการทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัวด้วยรถลีมูซีนหรือมินิบัสพร้อมคนขับและไกด์พูดไทยมีใบอนุญาติ
* ชมพระรายวังเคียงบ๊กกุง หรือเลือกชมป้อมฮวาซอง เมืองซูวอน ต่อด้วยเขานัมซาน ชม N Tower
* สัมผัสเกาะนามิ ตามรอยซีรีย์ ดังเกาหลี
* ช๊อปปิ้งเมียงดง ช๊อปกระจุยกับ อีทูดี้ สกินฟูด ( Etudi / Skin Food) ต่อด้วยโสมแท้ๆจากศูนย์โสมเกาหลี
* ชิมหมูเกาหลีแบบ Original ไก่ตุ๋นโสม และอาหารบริการทุกมื้อ 9 มื้อ
* สวนสนุก Everland สุดยอดสวนสนุกแห่งเกาหลี หรือเลือกเที่ยว Lotte World สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
* บริการประทับใจแบบส่วนตัวตลอดทริป โดยท่านสามารถเลือกมีหัวหน้าทัวร์ติดตามเพิ่มได้


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
* บริการทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัวด้วยรถลีมูซีนหรือมินิบัสพร้อมคนขับและไกด์พูดไทยมีใบอนุญาติ
* ชมพระรายวังเคียงบ๊กกุง หรือเลือกชมป้อมฮวาซอง เมืองซูวอน ต่อด้วยเขานัมซาน ชม N Tower
* สัมผัสเกาะนามิ ตามรอยซีรีย์ ดังเกาหลี
* ช๊อปปิ้งเมียงดง ช๊อปกระจุยกับ อีทูดี้ สกินฟูด ( Etudi / Skin Food) ต่อด้วยโสมแท้ๆจากศูนย์โสมเกาหลี
* ชิมหมูเกาหลีแบบ Original ไก่ตุ๋นโสม และอาหารบริการทุกมื้อ 9 มื้อ
* สวนสนุก Everland สุดยอดสวนสนุกแห่งเกาหลี หรือเลือกเที่ยว Lotte World สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
* บริการประทับใจแบบส่วนตัวตลอดทริป โดยท่านสามารถเลือกมีหัวหน้าทัวร์ติดตามเพิ่มได้
* โรงแรม 4 ดาว 4 คืน


* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

* เดินทางได้ทุกวัน

2 62,000 72,000
3 - 4 45,000 55,000
5 - 6 40,000 50,000
7 - 10 38,000 48,000
11 - 15 35,000 45,000
16 - 20 21,000 31,000
21 - 30 18,000 28,000
31 - 38 15,000 25,000