ทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในเกาหลี
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในเกาหลี โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในเกาหลี

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในเกาหลี ทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าเกาหลีพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในเกาหลีไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 5 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 2 ชม
11,500 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน
18,000 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang
21,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
(กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 4,000)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
17,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 2 ชม
15,500 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน
21,000 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang
24,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
(กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 4,000)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
22,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 2 ชม
21,500 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน
27,500 บาท

เดินทางเที่ยวเดียว
ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang
31,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
(กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 4,000)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
32,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในเกาหลี ไกด์เกาหลีพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์เกาหลีดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนเกาหลี มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์เกาหลีมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของเกาหลีอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* ใช้งานหลัง 21.00 MIDNIGHT CHANGE EXTRA ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,500 บาท/ชั่วโมง