ทัวร์เกาหลีแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในเกาหลี
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในเกาหลี โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในเกาหลี

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในเกาหลี

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
...
MPV ที่นั่งสูงสุด 5 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม

11,500 บาท

จอง

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 5 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน

15,500 บาท

จอง

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 5 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang

21,500 บาท

จอง

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 5 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง (กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 2,000)

17,000 บาท

จอง

...
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม

15,500 บาท

จอง

...
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน

18,500 บาท

จอง

...
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang

24,500 บาท

จอง

...
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง (กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 2,000)

22,000 บาท

จอง

...
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม

21,500 บาท

จอง

...
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน

25,500 บาท

จอง

...
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang

31,500 บาท

จอง

...
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง (กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 2,000)

32,000 บาท

จอง

*ใช้งานหลัง 21.00 MIDNIGHT CHANGE EXTRA ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,500 บาท


ค่าจ้างไกด์ไทยในเกาหลี ไกด์เกาหลีพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์เกาหลีดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนเกาหลี มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์เกาหลีมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของเกาหลีอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ