ทัวร์เวียดนามแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในเวียดนาม
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในเวียดนาม โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในเวียดนาม

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในเวียดนาม ทัวร์เวียดนามแบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าเวียดนามพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในเวียดนาม ไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
VAN ที่นั่งสูงสุด 12 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว สนามบิน - เข้าเมือง
ไม่เกิน 50 กม.
2,800 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
6,800 บาท

โฮจิมินห์ไปมุยเน่
ไม่เกิน 250 กม.
13,300 บาท
ฮานอยไปฮาลอง
ไม่เกิน 170 กม.
9,300 บาท
ดานังไปเว้
ไม่เกิน 300 กม.
12,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
BUS ที่นั่งสูงสุด 35 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว สนามบิน - เข้าเมือง
ไม่เกิน 50 กม.
6,800 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
27,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

ค่าจ้างไกด์ไทยในเวียดนาม ไกด์เวียดนามพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์เวียดนาม ดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนเวียดนาม มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์เวียดนามมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 250 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของเวียดนามอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* คนขับไม่สามารถรับงาน OT ได้เกินข้อกำหนดของกฏหมายรถและด้านความปลอดภัยได้ (ทำ OT ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 1,200 บาท/ชั่วโมง สำหรับรถ Van | 3,000 บาท/ชั่วโมง สำหรับรถ Bus