ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในญี่ปุ่น พร้อมบริการแลนด์ญี่ปุ่น
ทัวร์แบบส่วนตัว กับครอบครัวของท่าน รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

    ไฮไลท์ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว

 • วัดอาซะกุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
 • โตเกียวสกายทรี หรือนิวโตเกียวทาวน์เวอร์ เที่ยวย่านโอไดบะ
 • ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
 • ไหว้พระใหญ่ ไดบุตสึ และ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4

      กดเลือกแพคเกจ


  142,000
  บาท

  78,000
  บาท

  59,500
  บาท

  51,500
  บาท

  48,000
  บาท

  41,000
  บาท

  39,000
  บาท

  38,000
  บาท

  37,000
  บาท

  38,000
  บาท

  38,500
  บาท

  37,000
  บาท

  35,000
  บาท

  34,000
  บาท

  33,000
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan B :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 4 วัน เต็ม
 • ค่าโรงแรม 3 วัน (3.5 ดาว)
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ