ทัวร์ใต้หวัน แบบส่วนตัว กรุ๊ปเหมาใต้หวัน รถเช่าพร้อมคนขับในใต้หวัน เดินทางได้ทุกวัน
รถเช่าพร้อมคนขับในใต้หวัน ราคารวมค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และค่าจอดรถแล้ว
จัดทัวร์เที่ยวเองตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ถูกกว่าตั๋วรถไฟ สะดวกแบบ VIP แถมไม่ต้องต่อ Taxi จากสถานีรถไฟอีกด้วย
** ยินดีให้บริการเด็กและผู้สูงอายุ ลูกค้าครอบครัวไว้ใจเราให้บริการ


MPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 50 กม. จากเถาหยวนไปไทเปเท่านั้น 8,000
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง (เถาหยวน, ไทเป, เยหลิ่ว, จิ่วเฟิ่น)
** กรณีไป ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ต้องเช่ารถขั้นต่ำ 2 วัน
17,000

ตัวอย่างรูปรถ MPV ที่ใช้งานจริง
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 50 กม. จากเถาหยวนไปไทเปเท่านั้น 9,500
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง (เถาหยวน, ไทเป, เยหลิ่ว, จิ่วเฟิ่น)
** กรณีไป ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ต้องเช่ารถขั้นต่ำ 2 วัน
22,000

ตัวอย่างรูปรถ Mini BUS ที่ใช้งานจริง
ค่าจ้างไกด์ไทยในใต้หวัน, ไกด์ใต้หวัน,พูดไทย
วัน ประเทศ ราคารวมสุทธิ (บาท)
1 วัน พักใต้หวัน 8,500
* ไกด์จะให้บริการในกรณีที่ลูกค้ามีรถหรือเช่ารถเท่านั้น
** จ้างไกด์ขั้นต่ำ 3 วันขึ้นไป กรณีใช้ภาษาอังกฤษได้ เดินทางไม่เกิน 6 ท่าน ไม่ต้องใช้ไกด์
** โปรแกรมตัวอย่าง ที่เที่ยวใต้หวัน สุดคุ้ม แบบที่ 1 ทัวร์ 8 ชม. พาเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก > ไทเป101 > พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ > กระเช้าเมาคง > ไนท์มาเกต

Taipei Airport Private Transfer , Taiwan Private tour

ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน 10 ชั่วโมง แบบส่วนตัว

pick up
บริการไปรับตามจุดที่ระบุ

Jiufen Old Street
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

Taipei 101
ตึกไทเป 101

Chiang Kai-Shek Memorial Hall
หอรำลึกเจียงไคเช็ค

National Taiwan Museum
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน

Shilin Night Market
ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต