ทัวร์ไต้หวันแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในไต้หวัน
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในไต้หวัน โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในไต้หวัน

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันแบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าไต้หวันพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในไต้หวันไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 50 กม. จากเถาหยวนไปไทเปเท่านั้น
5,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง (เถาหยวน, ไทเป, เยหลิ่ว, จิ่วเฟิ่น)
** กรณีไป ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ต้องเช่ารถขั้นต่ำ 2 วัน
ออกแบบโปรแกรมเองได้
17,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 50 กม. จากเถาหยวนไปไทเปเท่านั้น
9,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง (เถาหยวน, ไทเป, เยหลิ่ว, จิ่วเฟิ่น)
** กรณีไป ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ต้องเช่ารถขั้นต่ำ 2 วัน
ออกแบบโปรแกรมเองได้
22,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในไต้หวัน ไกด์ไต้หวันพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์ไต้หวันดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนไต้หวัน มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์ไต้หวันมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของไต้หวันอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 1,500 บาท/ชั่วโมง