ทัวร์ไต้หวันแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในไต้หวัน
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในไต้หวัน โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในไต้หวัน

    ไฮไลท์ทัวร์ไต้หวันแบบส่วนตัว

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง
 • ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • ชมอุทยานเหย่หลิว
 • เยือนหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4

      กดเลือกแพคเกจ


  123,500
  บาท

  61,750
  บาท

  43,550
  บาท

  34,450
  บาท

  33,280
  บาท

  29,380
  บาท

  26,780
  บาท

  24,960
  บาท

  23,270
  บาท

  21,970
  บาท

  20,670
  บาท

  20,410
  บาท

  20,020
  บาท

  19,370
  บาท

  19,110
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan B :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วัน เต็ม
 • ค่าโรงแรม 3 วัน (4 ดาว)
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ