ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์แบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในสวิตเซอร์แลนด์
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสวิตเซอร์แลนด์ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในสวิตเซอร์แลนด์

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์แบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าสวิตเซอร์แลนด์พร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบินซูริค ไปที่พักในซูริค
21,000 บาท

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบินซูริค ไปที่พักในลูเซิร์น
24,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
36,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 16 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบินซูริค ไปที่พักในซูริค
24,500 บาท

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบินซูริค ไปที่พักในลูเซิร์น
38,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
47,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
63,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ไกด์สวิตเซอร์แลนด์พูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์สวิตเซอร์แลนด์ดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนสวิตเซอร์แลนด์ มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์สวิตเซอร์แลนด์มืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 300 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของสวิตเซอร์แลนด์อย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* คนขับไม่สามารถรับงาน OT ได้เกินข้อกำหนดของกฏหมายรถและด้านความปลอดภัยได้ (ทำ OT ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 150 EUR/ชม สำหรับ MPV | 200 EUR/ชม สำหรับ MiniBUS | 250 EUR/ชม สำหรับรถบัส