ทัวร์เสปนแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในเสปน
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในเสปน โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในเสปน

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในเสปน ทัวร์เสปนแบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าเสปนพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในเสปนไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 5 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม
12,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
39,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
VAN ที่นั่งสูงสุด 10 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม
16,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
55,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Bus ที่นั่งสูงสุด 40 ที่นั่ง

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
75,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในเสปน ไกด์เสปนพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์เสปนดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนเสปน มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์เสปนมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 200 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของเสปนอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 3,000 บาท/ชั่วโมง