ทัวร์สิงคโปร์แบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในสิงคโปร์
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสิงคโปร์ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในสิงคโปร์

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์แบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าสิงคโปร์พร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในสิงคโปร์ไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
MPV 7 ที่นั่ง พร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที
6,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว ครึ่งวัน 5 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
15,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว เต็มวัน 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
25,000 บาท

สิงคโปร์ ไป เลโกแลนด์ (มาเลเซีย)
*ให้บริการเฉพาะ MPV เท่านั้น
15,000 บาท

ค่าบริการรวมคนขับ ค่าน้ำมัน ทางด่วน และค่าที่จอดรถแล้ว
...
รถตู้ High Roof/Coaster 13 ที่นั่งพร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที
6,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว ครึ่งวัน 5 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
16,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว เต็มวัน 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
25,000 บาท

ค่าบริการรวมคนขับ ค่าน้ำมัน ทางด่วน และค่าที่จอดรถแล้ว
...
รถบัส หรือรถโค้ช 19-23 ที่นั่งพร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที
8,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว ครึ่งวัน 5 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
16,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว เต็มวัน 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
28,000 บาท

ค่าบริการรวมคนขับ ค่าน้ำมัน ทางด่วน และค่าที่จอดรถแล้ว
...
รถบัสหรือรถโค้ช coach 45 ที่นั่งพร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที
8,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว ครึ่งวัน 5 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
18,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว เต็มวัน 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
35,000 บาท

ค่าบริการรวมคนขับ ค่าน้ำมัน ทางด่วน และค่าที่จอดรถแล้ว

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในสิงคโปร์ ไกด์สิงคโปร์พูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์สิงคโปร์ดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนสิงคโปร์ มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์สิงคโปร์มืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของสิงคโปร์อย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 100 SGD/ชั่วโมง สำหรับ MPV และ Microbus | 150 SGD/ชั่วโมง สำหรับรถบัส