ทัวร์สิงคโปร์แบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในสิงคโปร์
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสิงคโปร์ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในสิงคโปร์

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสิงคโปร์

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
...
MPV 7 ที่นั่ง พร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที

6,000 บาท

จอง

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง

ออกทัวร์ครึ่งวัน 5 ชั่วโมง

15,000 บาท

จอง

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง

ออกทัวร์เต็มวัน 10 ชั่วโมง

25,000 บาท

จอง

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง

สิงคโปร์ ไป เลโกแลนด์ (มาเลเซีย) *ให้บริการเฉพาะ MPV เท่านั้น

15,000 บาท

จอง

...
รถตู้ High Roof/Coaster 13 ที่นั่งพร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที

6,000 บาท

จอง

...
รถตู้ High Roof/Coaster 13 ที่นั่งพร้อมคนขับ

ออกทัวร์ครึ่งวัน 5 ชั่วโมง

16,000 บาท

จอง

...
รถตู้ High Roof/Coaster 13 ที่นั่งพร้อมคนขับ

ออกทัวร์เต็มวัน 10 ชั่วโมง

25,000 บาท

จอง

...
รถบัส หรือรถโค้ช 19-23 ที่นั่งพร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที

8,000 บาท

จอง

...
รถบัส หรือรถโค้ช 19-23 ที่นั่งพร้อมคนขับ

ออกทัวร์ครึ่งวัน 5 ชั่วโมง

16,000 บาท

จอง

...
รถบัส หรือรถโค้ช 19-23 ที่นั่งพร้อมคนขับ

ออกทัวร์เต็มวัน 10 ชั่วโมง

28,000 บาท

จอง

...
รถบัสหรือรถโค้ช coach 45 ที่นั่งพร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 60 นาที

8,500 บาท

จอง

...
รถบัสหรือรถโค้ช coach 45 ที่นั่งพร้อมคนขับ

ออกทัวร์ครึ่งวัน 5 ชั่วโมง

18,000 บาท

จอง

...
รถบัสหรือรถโค้ช coach 45 ที่นั่งพร้อมคนขับ

ออกทัวร์เต็มวัน 10 ชั่วโมง

35,000 บาท

จอง

ค่าจ้างไกด์ไทยในสิงคโปร์ ไกด์สิงคโปร์พูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์สิงคโปร์ดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนสิงคโปร์ มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์สิงคโปร์มืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของสิงคโปร์อย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ