ทัวร์สิงคโปร์แบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในสิงคโปร์
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสิงคโปร์ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในสิงคโปร์

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์แบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าสิงคโปร์พร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในสิงคโปร์ไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
MPV 7 ที่นั่ง พร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 60 นาที
4,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว ครึ่งวัน
(5 ชั่วโมง )
ออกแบบโปรแกรมเองได้
15,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว เต็มวัน
(10 ชั่วโมง)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
25,000 บาท

สิงคโปร์ ไป เลโกแลนด์ (มาเลเซีย)
*ให้บริการเฉพาะ MPV เท่านั้น
15,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
รถตู้ High Roof/Coaster 13 ที่นั่งพร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 60 นาที
4,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว ครึ่งวัน
(5 ชั่วโมง)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
16,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว เต็มวัน
(10 ชั่วโมง)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
25,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
รถบัส หรือรถโค้ช 19-23 ที่นั่งพร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 60 นาที
8,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว ครึ่งวัน
(5 ชั่วโมง)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
16,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว เต็มวัน
(10 ชั่วโมง)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
28,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
รถบัสหรือรถโค้ช coach 45 ที่นั่งพร้อมคนขับ

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 60 นาที
8,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว ครึ่งวัน
(5 ชั่วโมง)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
18,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว เต็มวัน
(10 ชั่วโมง)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
35,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในสิงคโปร์ ไกด์สิงคโปร์พูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์สิงคโปร์ดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนสิงคโปร์ มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์สิงคโปร์มืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของสิงคโปร์อย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 100 SGD/ชั่วโมง สำหรับ MPV และ Microbus | 150 SGD/ชั่วโมง สำหรับรถบัส