ทัวร์สแกนดิเนเวียแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในสแกนดิเนเวีย (สวีเดน,เดนมาร์ก,นอร์เวย์,ฟินแลนด์)
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสแกนดิเนเวีย โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในสแกนดิเนเวีย (สวีเดน,เดนมาร์ก,นอร์เวย์,ฟินแลนด์)

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในสแกนดิเนเวีย (สวีเดน,เดนมาร์ก,นอร์เวย์,ฟินแลนด์)

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าสแกนดิเนเวียพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในสแกนดิเนเวียไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ฟินแลนด์/สวีเดน
38,000 บาท
ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เดนมาร์ก/นอร์เวย์ใต้
42,000 บาท
ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เบอร์เก้น/นอร์เวย์เหนือ
46,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
VAN ที่นั่งสูงสุด 16 ที่นั่ง

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ฟินแลนด์/สวีเดน
46,000 บาท
ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เดนมาร์ก/นอร์เวย์ใต้
55,000 บาท
ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เบอร์เก้น/นอร์เวย์เหนือ
61,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
COACH ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ฟินแลนด์/สวีเดน
62,000 บาท
ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เดนมาร์ก/นอร์เวย์ใต้
68,000 บาท
ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
เบอร์เก้น/นอร์เวย์เหนือ
75,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในสแกนดิเนเวีย ไกด์สแกนดิเนเวียพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์สแกนดิเนเวียดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนสแกนดิเนเวีย มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์สแกนดิเนเวียมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 300 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของสแกนดิเนเวียอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* คนขับไม่สามารถรับงาน OT ได้เกินข้อกำหนดของกฏหมายรถและด้านความปลอดภัยได้ (ทำ OT ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 150 EUR/ชม สำหรับ MPV | 200 EUR/ชม สำหรับ Van | 250 EUR/ชม สำหรับ Coach