ทัวร์นิวซีแลนด์แบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในนิวซีแลนด์
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในนิวซีแลนด์ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในนิวซีแลนด์

แพคเกจทัวร์ส่วนตัวในนิวซีแลนด์

...
แพคเก็จทัวร์นิวซีแลนด์

Plan A *รถ ไกด์ และอาหารแบบส่วนตัว

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

หมู่บ้านฮอบบิท|ทะเลสาบโรโตรัว|ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี|เขาอีเดน|สะพานฮาร์เบอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

...
แพคเก็จทัวร์นิวซีแลนด์

Plan B *รถ ไกด์ โรงแรม และอาหารแบบส่วนตัว

3วัน 2คืน เดินทางได้ทุกวัน

หมู่บ้านฮอบบิท|ทะเลสาบโรโตรัว|ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี|เขาอีเดน|สะพานฮาร์เบอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม