ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในญี่ปุ่น
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในญี่ปุ่น โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในญี่ปุ่น

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในญี่ปุ่น

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
...
MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง
เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม
21,500 บาท

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม 21,500 บาท จอง

ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 27,500 บาท จอง

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง

27,500 บาท

จอง

...
TOYOTA HIACE ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม

23,000 บาท

จอง

...
TOYOTA HIACE ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง

29,000 บาท

จอง

...
Micro Bus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม

26,000 บาท

จอง

...
Micro Bus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์)

39,000 บาท

จอง

...
BUS ที่นั่งสูงสุด 27 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม (รวมเจ้าหน้าที่รับสนามบิน)

36,050 บาท

จอง

...
BUS ที่นั่งสูงสุด 27 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์)

48,000 บาท

จอง

...
รถโค๊ชญี่ปุ่น Full Size Bus ที่นั่งสูงสุด 42 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม (รวมเจ้าหน้าที่รับสนามบิน)

40,700 บาท

จอง

...
รถโค๊ชญี่ปุ่น Full Size Bus ที่นั่งสูงสุด 42 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์)

55,000 บาท

จอง

ค่าจ้างไกด์ไทยในญี่ปุ่น ไกด์ญี่ปุ่นพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์ญี่ปุ่นดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนญี่ปุ่น มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์ญี่ปุ่นมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ ญี่ปุ่นไม่สามารถทำงาน 2 กะควบได้