ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในญี่ปุ่น
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในญี่ปุ่น โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในญี่ปุ่น

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพโดยคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการบังคับทิป
รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน และค่าผ่านทางแล้ว
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าญี่ปุ่นพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในญี่ปุ่นไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

**** ระหว่าง 1 กค. 2565 เป็นต้นไปการเช่ารถพร้อมคนขับมีค่าบริการออกเอกสาร ERFS เพิ่มเติม 3,000 บาท/วัน ทุกประเภท จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง *****

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม
21,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
27,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
TOYOTA HIACE ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม
23,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
29,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Micro Bus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม
26,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
39,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
BUS ที่นั่งสูงสุด 27 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม (รวมเจ้าหน้าที่รับสนามบิน)
36,050 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
48,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
รถโค๊ชญี่ปุ่น Full Size Bus ที่นั่งสูงสุด 42 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม (รวมเจ้าหน้าที่รับสนามบิน)
40,700 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
55,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในญี่ปุ่น ไกด์ญี่ปุ่นพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ ทัวร์โตเกียวแบบส่วนตัว ทัวร์โอซาก้าแบบส่วนตัว ทัวร์ฮอกไกโดแบบส่วนตัว ทัวร์คิวชูแบบส่วนตัว
* อัตราค่าจ้างไกด์ญี่ปุ่นดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนญี่ปุ่น มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์ญี่ปุ่นมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ ญี่ปุ่นไม่สามารถทำงาน 2 กะควบได้
* คนขับไม่สามารถรับงาน OT ได้เกินข้อกำหนดของกฏหมายรถและด้านความปลอดภัยได้ (ทำ OT ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 10,000 เยน/ชั่วโมง สำหรับรถ MPV และ Microbus | 15,000 เยน/ชั่วโมง สำหรับรถ Bus