ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในญี่ปุ่น พร้อมบริการแลนด์ญี่ปุ่น
ทัวร์แบบส่วนตัว กับครอบครัวของท่าน รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

    ไฮไลท์ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว

 • วัดอาซะกุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
 • โตเกียวสกายทรี หรือนิวโตเกียวทาวน์เวอร์ เที่ยวย่านโอไดบะ
 • ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
 • ไหว้พระใหญ่ ไดบุตสึ และ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • เที่ยวดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นแบบเต็มอิ่มทั้งวัน
 • พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4
  5

      กดเลือกแพคเกจ


  146,000
  บาท

  77,500
  บาท

  54,500
  บาท

  48,000
  บาท

  39,000
  บาท

  36,000
  บาท

  33,000
  บาท

  29,000
  บาท

  28,000
  บาท

  28,000
  บาท

  27,500
  บาท

  27,500
  บาท

  27,000
  บาท

  26,500
  บาท

  26,000
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan A :
 • ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ