ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในญี่ปุ่น พร้อมบริการแลนด์ญี่ปุ่น
ทัวร์แบบส่วนตัว กับครอบครัวของท่าน รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

    ไฮไลท์ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว

 • หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ ที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะ
 • หุบเขานรกจิโกกุดานิ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหิมะ
 • คลองโอตารุ คลองที่มีความสวยงามกลางเมืองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เป็นโรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกของญี่ปุ่น
 • shopping มิตซุยเอาท์เล็ต และ ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ
 • พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4
  5

      กดเลือกแพคเกจ

  165,000
  บาท

  92,500
  บาท

  68,500
  บาท

  59,000
  บาท

  49,000
  บาท

  46,000
  บาท

  43,000
  บาท

  39,000
  บาท

  38,000
  บาท

  38,000
  บาท

  37,500
  บาท

  37,500
  บาท

  37,000
  บาท

  36,500
  บาท

  36,000
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan B :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
 • ค่าโรงแรม 4 วัน (3.5 ดาว)
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ