ทัวร์ตุรุกีแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในตุรุกี
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในตุรุกี โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในตุรุกี

    ไฮไลท์ทัวร์ตุรุกีแบบส่วนตัว

 • (Blue Mosque) สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด
 • พระราชวังทอปกาปึ
 • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
 • สวนอิเมอร์แกนด์ (Emirgan Park)
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4
  5

      กดเลือกแพคเกจ


  156,000
  บาท

  87,500
  บาท

  64,500
  บาท

  58,000
  บาท

  49,000
  บาท

  46,000
  บาท

  43,000
  บาท

  39,000
  บาท

  38,000
  บาท

  38,000
  บาท

  37,500
  บาท

  37,500
  บาท

  37,000
  บาท

  36,500
  บาท

  36,000
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan A :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ