ทัวร์อินเดียแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในอินเดีย
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในอินเดีย โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในอินเดีย

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในอินเดีย ทัวร์อินเดียแบบส่วนตัว เส้นทางเหนือ : เดลี อังกรา ชัยปุระ เส้นทางใต้ : มุมไบ ปูเน่ อาเมดนาคาร์ อารังกาบาด

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าอินเดียพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในอินเดียไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
SUV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม
3,500 บาท/วัน

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
17,000 บาท/วัน

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว เหนือ 3-5 วัน : เดลี อังกรา ชัยปุระ
ใต้ 3-5 วัน: มุมไบ ปูเน่ อาเมดนาคาร์ อารังกาบาด
...
VAN ที่นั่งสูงสุด 10 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม
5,500 บาท/วัน

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
18,500 บาท/วัน

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว เหนือ 3-5 วัน : เดลี อังกรา ชัยปุระ
ใต้ 3-5 วัน: มุมไบ ปูเน่ อาเมดนาคาร์ อารังกาบาด
...
Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

ทัวร์ส่วนตัว 8 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
35,000 บาท/วัน

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว
เหนือ 3-5 วัน : เดลี อังกรา ชัยปุระ
ใต้ 3-5 วัน: มุมไบ ปูเน่ อาเมดนาคาร์ อารังกาบาด

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในอินเดีย ไกด์อินเดียพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์อินเดียดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนอินเดีย มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์อินเดียมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 200 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของอินเดียอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 2,000 บาท/วัน/ชั่วโมง