ทัวร์ไอซ์แลนด์แบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในไอซ์แลนด์
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในไอซ์แลนด์ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในไอซ์แลนด์

    ไฮไลท์ทัวร์ไอซ์แลนด์แบบส่วนตัว

 • ล่องเรือดูปลาวาฬ
 • อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์
 • น้ำตกกูลฟอสส์
 • โจกุลซาลอน
 • หาดทรายสีดำ
 • บลูลากูน
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4
  5

      กดเลือกแพคเกจ


  156,000
  บาท

  87,500
  บาท

  64,500
  บาท

  58,000
  บาท

  49,000
  บาท

  46,000
  บาท

  43,000
  บาท

  39,000
  บาท

  38,000
  บาท

  38,000
  บาท

  37,500
  บาท

  37,500
  บาท

  37,000
  บาท

  36,500
  บาท

  36,000
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan A :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ