ทัวร์เยอรมันแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในเยอรมัน
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในเยอรมัน โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในเยอรมัน

    ไฮไลท์ทัวร์เยอรมันแบบส่วนตัว

 • ชมเมืองเอาก์สบูร์ก
 • ชมเมืองแบมเบิร์ก
 • ช้อปปิ้งเวียตฮาม วิลเลจ
 • ชมปราสาทเมืองโฮเฮนชวานเกา
 • จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4
  5

      กดเลือกแพคเกจ


  179,000
  บาท

  108,000
  บาท

  82,500
  บาท

  72,500
  บาท

  65,000
  บาท

  62,000
  บาท

  59,000
  บาท

  55,000
  บาท

  52,000
  บาท

  49,000
  บาท

  49,000
  บาท

  49,000
  บาท

  49,000
  บาท

  47,500
  บาท

  47,000
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan B :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
 • ค่าโรงแรม 4 วัน (3 ดาว)
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ