ทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว กรุ๊ปเหมาอังกฤษ รถเช่าพร้อมคนขับในอังกฤษ เดินทางได้ทุกวัน
รถเช่าพร้อมคนขับในอังกฤษ ค่าบริการ รวมค่าคนขับ ค่ายืนรอรับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนแล้ว

** ยินดีให้บริการเด็กและผู้สูงอายุ ลูกค้าครอบครัวไว้ใจเราให้บริการ


MPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว สนามบิน - โรงแรม 18,500
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 32,000

ตัวอย่างรูปรถ MPV ที่ใช้งานจริงMINI BUS ที่นั่งสูงสุด 15 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว สนามบิน-โรงแรม 23,500
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 42,000

ตัวอย่างรูปรถ MINI BUS ที่ใช้งานจริงBUS ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (ไม่เกิน 300 กม/วัน) 55,000

ตัวอย่างรูปรถ BUS ที่ใช้งานจริง
ค่าจ้างไกด์ไทยในอังกฤษ
วัน ประเทศ ราคารวมสุทธิ (บาท)
1 วัน อังกฤษ 11,500
* ไกด์จะให้บริการในกรณีที่ลูกค้ามีรถหรือเช่ารถเท่านั้น
** จ้างไกด์ขั้นต่ำ 3 วันขึ้นไป กรณีใช้ภาษาอังกฤษได้ เดินทางไม่เกิน 6 ท่าน ไม่ต้องใช้ไกด์
** โปรแกรมตัวอย่าง ที่เที่ยวอังกฤษ สุดคุ้ม แบบที่ 1 ทัวร์ 8 ชม. พาเที่ยวชม ลอนดอนอาย > พระราชวังเวสต์มินเตอร์ > บิ๊กเบน > พระราชวังเบกกิงแฮม > พิคคาดิลลี เซอร์คัส

London Airport Private Transfer , England Private tour , London Private tour

ตัวอย่างทัวร์อังกฤษ 8 ชั่วโมง แบบส่วนตัว

pick up
บริการไปรับตามจุดที่ระบุ

London Eye
ลอนดอนอาย

Palace of Westminster
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์

Big Ben
บิ๊กเบน

Buckingham Palace
พระราชวังบักกิงแฮม

Piccadilly Circus
พิคคาดิลลี เซอร์คัส