ทัวร์ดูไบแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในดูไบ
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในดูไบ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในดูไบ

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในดูไบ ทัวร์ดูไบแบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าดูไบพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในดูไบไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
Sedan ที่นั่งสูงสุด 3 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน - โรงแรม
(ไม่เกิน 30 กม)
3,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัวครึ่งวัน
(5 ชั่วโมง )
ออกแบบโปรแกรมเองได้
8,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
17,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
VAN ที่นั่งสูงสุด 8 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน - โรงแรม
(ไม่เกิน 30 กม)
5,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัวครึ่งวัน
(5 ชั่วโมง )
ออกแบบโปรแกรมเองได้
9,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
18,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Coaster ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน - โรงแรม
(ไม่เกิน 30 กม)
9,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัวครึ่งวัน
(5 ชั่วโมง )
ออกแบบโปรแกรมเองได้
12,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
22,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในดูไบ ไกด์ดูไบพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์ดูไบดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนดูไบ มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์ดูไบมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 250 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของนิวซีแลนด์อย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* คนขับไม่สามารถรับงาน OT ได้เกินข้อกำหนดของกฏหมายรถและด้านความปลอดภัยได้ (ทำ OT ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
* กรณีมี Overtime ทางบริษัทขอชาร์ตเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัทรถ คือ 2,000 บาท/ชั่วโมง สำหรับ Sedan | 2,200 บาท/ชั่วโมง สำหรับ Van | 3,000 บาท/ชั่วโมง สำหรับ Coaster