ทัวร์ดูไบแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในดูไบ
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในดูไบ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในดูไบ

    ไฮไลท์ทัวร์ดูไบแบบส่วนตัว

 • สุเหร่าหลวง
 • ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์
 • โครงการ เดอะ ปาล์ม
 • ทะเลทราย
 • ดูไบ ครีก
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3

      กดเลือกแพคเกจ


  95,000
  บาท

  47,500
  บาท

  33,500
  บาท

  26,500
  บาท

  25,600
  บาท

  22,600
  บาท

  20,600
  บาท

  19,200
  บาท

  17,900
  บาท

  16,900
  บาท

  15,900
  บาท

  15,700
  บาท

  15,400
  บาท

  14,900
  บาท

  14,700
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan B :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วัน เต็ม
 • ค่าโรงแรม 2 วัน (4 ดาว)
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ