ทัวร์จีนแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในจีน
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในจีน โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในจีน

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในจีน ทัวร์จีนแบบส่วนตัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
เมืองที่ให้บริการ : ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง กวางเจา ฉางชา เฉินตู ไหหลำ และหนานกิง ( เส้นทางเชงกรีล่าลี่เจียง มี Extra Change และผู้เดินทางต้องสุขภาพดี )
ดาว์นโหลดโบรชัวร์รถเช่าจีนพร้อมคนขับ
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้
จองตรงกับบริษัทรถในจีนไม่ผ่านนายหน้า
ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

...
MPV ที่นั่งสูงสุด 5 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 50 กม.
5,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
17,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
VAN ที่นั่งสูงสุด 10 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 50 กม.
7,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง
ออกแบบโปรแกรมเองได้
19,500 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Microbus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 50 กม.
9,000 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
22,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม
...
Bus ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว
ไม่เกิน 50 กม.
14,500 บาท

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์)
ออกแบบโปรแกรมเองได้
32,000 บาท

รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางแล้ว ตัวอย่างโปรแกรม

...
...
...
...

ค่าจ้างไกด์ไทยในจีน ไกด์จีนพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์จีนดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนจีน มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์จีนมืออาชีพ
* ใช้รถได้ไม่เกิน 300 กม/วัน ภายในจังหวัดเดียวกัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของจีนอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ
* กรณีเช่ารถค้างต่างเมือง มีค่าโรงแรมคนขับ 3,000 บาท
* กรณีเกิน 300 กม/วัน คิดเพิ่ม กม ละ 45 บาท