ทัวร์จีนแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในจีน
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในจีน โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในจีน

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในจีน

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
...
Sedan ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 50 กม.

4,500 บาท

จอง

...
Sedan ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง

15,000 บาท

จอง

...
Buick GL8 ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 50 กม.

5,500 บาท

จอง

...
Buick GL8 ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง

17,000 บาท

จอง

...
Microbus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 50 กม.

9,000 บาท

จอง

...
Microbus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง

19,000 บาท

จอง

...
Bus ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 50 กม.

14,500 บาท

จอง

...
Bus ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง

32,000 บาท

จอง

ค่าจ้างไกด์ไทยในจีน ไกด์จีนพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์จีนดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนจีน มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์จีนมืออาชีพ
* ใช้รถได้ไม่เกิน 300 กม/วัน ภายในจังหวัดเดียวกัน
* กรณีเช่ารถค้างต่างเมือง มีค่าโรงแรมคนขับ 3,000 บาท
* กรณีเกิน 300 กม/วัน คิดเพิ่ม กม ละ 45 บาท
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของจีนอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ