สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
ทัวร์ญี่ปุ่น (โตเกียว ฟูจิ) แบบส่วนตัว 5 วัน 4 คืน (5 ท่าน รวมโรงแรม)
ราคา/หน่วย : 43000 บาท
ราคารวม : 215000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองทัวร์


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์