สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
ทัวร์ญี่ปุ่น (โอซาก้าซิตี้ทัวร์ เกียวโต) แบบส่วนตัว 4 วัน 3 คืน (7 ท่าน)
ราคา/หน่วย : 20430 บาท
ราคารวม : 143010 บาท

กรอกรายละเอียดการจองทัวร์


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์