สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
ทัวร์ญี่ปุ่น (โอซาก้าซิตี้ทัวร์ เกียวโต) แบบส่วนตัว 4 วัน 3 คืน (8 ท่าน)
ราคา/หน่วย : 18740 บาท
ราคารวม : 149920 บาท

กรอกรายละเอียดการจองทัวร์


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์