สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถโค้ช Coach 45 ที่นั่งพร้อมคนขับ ออกทัวร์เต็มวัน 10 ชั่วโมง (สิงคโปร์)
ราคา/หน่วย : 35000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์