สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถโค้ช 19-23 ที่นั่งพร้อมคนขับ ออกทัวร์เต็มวัน 10 ชั่วโมง (สิงคโปร์)
ราคา/หน่วย : 28000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์