สรุปการจอง

บริการที่ท่านเลือก :
รถตู้ High Roof 13 ที่นั่งพร้อมคนขับ ออกทัวร์ครึ่งวัน 5 ชั่วโมง (สิงคโปร์)
ราคา/หน่วย : 16000 บาท

กรอกรายละเอียดการจองรถ


หากไม่มีใส่เบอร์โทรศัพท์