ทัวร์ออสเตรียแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในออสเตรีย ทัวร์เชคแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในเชค
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในออสเตรีย เชค โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในออสเตรีย เชค

    ไฮไลท์ทัวร์ออสเตรีย เชคแบบส่วนตัว

 • พระราชวังเชินบรุนน์
 • เมืองฮัลสตัทท์
 • ปราสาทแห่งกรุงปราก
 • เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
 • ช้อปปิ้งที่ ถนน Parizska Street
 • Sample Menu Fish and Chips / Thai Resturant / Pasta Spagetti / China Resturant / Steak
 •     โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว


  ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้เป็น PDF

      สรุปมื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
  1
  2
  3
  4
  5
  6

      กดเลือกแพคเกจ


  220,000
  บาท

  132,000
  บาท

  92,500
  บาท

  78,500
  บาท

  75,000
  บาท

  72,000
  บาท

  69,000
  บาท

  68,000
  บาท

  67,000
  บาท

  64,000
  บาท

  62,000
  บาท

  59,000
  บาท

  59,000
  บาท

  58,000
  บาท

  57,000
  บาท

      เงื่อนไขการจองทัวร์


  Plan B :
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 6 วัน เต็ม
 • ค่าโรงแรม 5 วัน (3 ดาว)
 • คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ