ทัวร์อเมริกาแบบส่วนตัว เช่ารถพร้อมคนขับในอเมริกา
บริการรถเช่าพร้อมคนขับในอเมริกา โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัวด้วยรถส่วนตัวในอเมริกา

บริการรถเช่าพร้อมคนขับในอเมริกา

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับมืออาชีพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนด เป็นบริการที่รวมค่ารถ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าผ่านทางและที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้เที่ยวอย่างเต็มเวลาโดยไม่ต้องลงร้านที่ท่านไม่อยากไป และไม่มีนโยบายบังคับทิป
การใช้บริการรถบัสจำเป็นต้องจ้างไกด์หรือมีผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นกับคนขับได้
...
SUV ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง

27,000 บาท

จอง

...
VAN ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง

39,600 บาท

จอง

...
Mini Bus ที่นั่งสูงสุด 22 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง

51,000 บาท

จอง

...
Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง

61,200 บาท

จอง

ค่าจ้างไกด์ไทยในอเมริกา ไกด์อเมริกาพูดไทย

รายละเอียดการให้บริการ
* อัตราค่าจ้างไกด์อเมริกาดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนอเมริกา มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์อเมริกามืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน * คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของอเมริกาอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ