อาหารสุดอร่อยภัตราคารฮ่องกง ภัตราคารมาเก๊า เลือกเองได้
Pulpit Rock
ร้าน Lei Yue Mun
ภัตราคาร 5 ดาว สำหรับท่านที่ชอบทานอาหารทะเล ( ท่านละ 2500 บาท )

ทัวร์แบบ 5 ดาว ทัวร์แบบ VIP ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเก๊า ทัวร์แบบส่วนตัว
พักโรงแรมหรู รถส่วนตัว ไกด์ส่วนตัว อาหารภัตราคาร เดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 6 ท่าน
Pulpit Rock
ร้าน Very Good Res
ภัตราคาร 5 ดาว ( หัวละ 400-500 บาท )
Dim Sum ติ่มซำ


Pulpit Rock
ภัตราคารลอยน้ำ Jumbo
ภัตราคาร 5 ดาว ( ท่านละ 2500 บาท )
กุ้งมังกร
กุ้งย่าง
ปูนิ่ม
หูฉลาม
Pulpit Rock
Serenade Chinese Restaurant
ร้านติ่มซำ พร้อมชมวิวอ่าววิกตอเรีย
ภัตราคาร 5 ดาว ( ท่านละ 1200 บาท )Pulpit Rock
Ngong Ping Garden Restaurant
ภัตราคาร 5 ดาว ( ท่านะละ 600-800 บาท)Pulpit Rock
Fook Lam Moon Restaurant
ร้านอาหารจีน
ภัตราคาร 5 ดาว (ท่านละ 1000-2000 บาท)Pulpit Rock
Golden Court Fook Yuen Seafood Restaurant
ร้านอาหารทะเล
ภัตราคาร 5 ดาว (ท่านละ 600-900 บาท)