แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว 5 วัน (โตเกียว ฟูจิ)
ชมวัดอาซะกุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว

ชมโตเกียวสกายทรี หรือนิวโตเกียวทาวน์เวอร์ เที่ยวย่านโอไดบะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของ โตเกียว

ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

ชมภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ

ชมบ่อน้ำ 8 บ่อในหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)

พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป

รถตู้พร้อมคนขับ จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวซิตี้ทัวร์ ฟูจิ แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
*อาหาร 9 มื้อ
*รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
*ออกทัวร์ 4 วันเต็ม


*ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
*อาหาร 9 มื้อ
*รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
*ออกทัวร์ 4 วันเต็ม
*โรงแรม 3 ดาว 3 คืน

*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

*เดินทางได้ทุกวัน
*ยกเว้นบางเส้นทางที่มีหิมะตกหนัก

*ไม่เอาอาหารเช้าลด 1,800 บาท/ท่าน

4 39,000 49,000
5 33,000 43,000
6 29,000 39,000
7 26,000 36,000
8 24,000 34,000
9 22,400 32,400

กำหนดการ ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

1

วันแรก กรุงเทพฯ–นาริตะ-โตเกียว (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

2

วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ SKI FUJITEN-ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ-ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ (BF/L/D)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji ) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่ มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ "สถานีที่ 5" บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่ อากาศเอื้ออำนวย) จากนั้นนำท่าน เรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น หรือเล่นหิมะที่ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท (Fujiten Snow Resort)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านสู่ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ เป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ สามารถเลือกที่จะขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวและล่องเรือในทะเลสาบคาวากูจิ
เย็น นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

3

วันที่สาม ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – หมู่บ้านน้ำใส(Oshino Hakkai) (BF/L/D)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (Gotemba Premium Outlet) ประกอบไปด้วย ไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 205 ร้านค้าแล้ว ยังรวมถึงศูนย์อาหารอีก 23 แห่ง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย
บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ที่เกิดจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ
เย็น นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

4

วันที่สี่ โตเกียว-โอไดบะ-ย่านชินจูกุ (BF/L/-)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะที่กำเนิดจาก โครงการพัฒนาที่ถมทะเลในอ่าวโตเกียวและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ใหม่ล่าสุดของ โตเกียว ซึ่งปัจจุบันไม่เป็นแค่เพียงสวนสาธารณะ,แหล่งบันเทิง,ร้านค้า แต่พร้อมด้วยบรรยากาศ ของชายทะเลได้ในศูนย์กลางเมือง และทิวทัศน์ยามค่ำคืนของสะพานเรนโบว์บริดจ์ที่สวยงดงาม นำท่านเข้า ชมทัศนียภาพของ..สะพานเรนโบว์บริดจ์ ที่มีความยาว 570 เมตร และนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่าน จากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว และในยามอาทิตย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้งเรนโบว์บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้ามหานครโตเกียว และชม โตเกียว วีนัทฟอร์ท (tokyo venus fort) เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตโอไดบะ เป็นห้างหรูที่ตกแต่งภายในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนในช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่งห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าอันทันสมัยมากกว่า 150 ร้าน ทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ออกแบบให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากห้างอื่นๆ โดยเฉพาะหลังคาด้านในของตัวห้างที่จำลองให้เหมือนกับท้องฟ้า และยังสามารถเปลี่ยนสีให้เป็นสว่างจ้าหรือมืดครึ้มคล้ายฝนกำลังจะตกได้ โดยจะปรับเปลี่ยนสีเป็นช่วงต่างๆ ของวัน ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า กลางวัน เย็น และค่ำ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า
*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่
เย็น นำท่านกลับสู่โรงแรม

5

วันที่ห้า โตเกียว-วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี - นาริตะ - กรุงเทพฯ (BF/-/-)

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เข้าชม วัดอาซะกุสะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้ รวมถึง ถนนนาคามิเสะย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของ ที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง ของขลัง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ ซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มานับร้อยปี จากนั้นนำท่านชม โตเกียวสกายทรี หรือนิวโตเกียวทาวเวอร์ เป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก คือมีความสูงถึง 634 เมตร ตั้งอยู่ในเขตซุมิดะ โตเกียว
นำท่านสู่สนามบินนาริตะ หรือกลับที่พักโรงแรม