แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว 3 วัน (โตเกียว ฟูจิ)
ชมวัดอาซะกุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว

ชมโตเกียวสกายทรี หรือนิวโตเกียวทาวน์เวอร์

ชมภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ

ชมบ่อน้ำ 8 บ่อในหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)

พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป

รถตู้พร้อมคนขับ จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวซิตี้ทัวร์ ฟูจิ แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม
* โรงแรม 3 ดาว 2 คืน

* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

* เดินทางได้ทุกวัน
* ยกเว้นบางเส้นทางที่มีหิมะตกหนัก

4 31,250 41,250
5 26,200 36,200
6 22,830 32,830
7 20,430 30,430
8 18,740 28,740
9 17,230 27,230

กำหนดการ ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

1

วันแรก กรุงเทพฯ–นาริตะ-โตเกียว (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

2

วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ SKI FUJITEN-ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ-ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ (-/L/D)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji ) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่ มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ "สถานีที่ 5" บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่ อากาศเอื้ออำนวย) จากนั้นนำท่าน เรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น หรือเล่นหิมะที่ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท (Fujiten Snow Resort)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านสู่ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ เป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ สามารถเลือกที่จะขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวและล่องเรือในทะเลสาบคาวากูจิ
เย็น นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

3

วันที่สาม ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – หมู่บ้านน้ำใส(Oshino Hakkai) (BF/L/D)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (Gotemba Premium Outlet) ประกอบไปด้วย ไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 205 ร้านค้าแล้ว ยังรวมถึงศูนย์อาหารอีก 23 แห่ง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย
บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ที่เกิดจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ
เย็น นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

4

วันที่สี่ โตเกียว-วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี - นาริตะ - กรุงเทพฯ (BF/-/-)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เข้าชม วัดอาซะกุสะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้ รวมถึง ถนนนาคามิเสะย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของ ที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง ของขลัง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ ซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มานับร้อยปี จากนั้นนำท่านชม โตเกียวสกายทรี หรือนิวโตเกียวทาวเวอร์ เป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก คือมีความสูงถึง 634 เมตร ตั้งอยู่ในเขตซุมิดะ โตเกียว
นำท่านสู่สนามบินนาริตะ หรือกลับที่พักโรงแรม