แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว 3 วัน (โตเกียว ฟูจิ)
ชมวัดอาซะกุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว

ชมโตเกียวสกายทรี หรือนิวโตเกียวทาวน์เวอร์

ชมภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ

ชมบ่อน้ำ 8 บ่อในหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)

พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป

รถตู้พร้อมคนขับ จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวซิตี้ทัวร์ ฟูจิ แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม
* โรงแรม 3 ดาว 2 คืน

* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

* เดินทางได้ทุกวัน
* ยกเว้นบางเส้นทางที่มีหิมะตกหนัก

4 31,250 41,250
5 26,200 36,200
6 22,830 32,830
7 20,430 30,430
8 18,740 28,740
9 17,230 27,230

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพฯ–นาริตะ (โตเกียว ) (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

   2     ภูเขาไฟฟูจิ SKI FUJITEN-ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ-ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ (-/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน


...

นำท่านสู่ : ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji )

สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่ มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ "สถานีที่ 5" บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่ อากาศเอื้ออำนวย)


...

นำท่านสู่ : ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท (Fujiten Snow Resort)

เป็นสกีรีสอร์ทเล็กๆตั้งอยู่บนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีมุมมองที่ดีในการชมภูเขา และบนฐานทางตอนใต้เป็นที่ตั้งของ Snow Town Yeti อีกด้วย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเล่นสกีรีสอร์ท)


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ

คือทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่ยังเป็นเหมือนเมืองสำหรับการพักผ่อน สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจาก มีทั้งโรงแรม เรียวคัง ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบทะเลสาบสามารถนั่งรถบัสหรือปั่นจักรยานเก็บภาพบรรยายกาศโดยรอบได้


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – หมู่บ้านน้ำใส(Oshino Hakkai) (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (Gotemba Premium Outlet)

เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตร ร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต่ำกว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี้ ร้านค้าที่ยังมีบริการ Tax Refund สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai)

เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ที่เกิดจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ


เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

   4     โตเกียว-วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี - นาริตะ - กรุงเทพฯ (BF/-/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : วัดอาซะกุสะ

วัดอาซากุสะ หรือชื่อจริงๆ คือวัดเซ็นโซจิ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว สร้างขึ้นในปี 628-645 ภายในวัดมีเทวรูปคันนงประดิษฐานอยู่ รวมทั้งยังมีเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาขอพรสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ยังมีโคมแดงยักษ์ตั้งอยู่ที่บริเวณ ประตูคามินาริมง และรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน เจ้าแห่งสายลม และไรจิน เจ้าแห่งอสุนีบาตอีกด้วย


...

นำท่านสู่ : โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree)

โตเกียวสกายทรีเป็นหอกระจายคลื่นซึ่งตั้งอยู่ในเขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น พร้อมควบตำแหน่งหอคอยที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากบูร์จคาลิฟา เมืองดูไบ โดยสาเหตุที่ญี่ปุ่นสร้างโตเกียวสกายทรีขึ้นมาก็เนื่องจากหอคอยโตเกียวทาวเวอร์ที่มีอยู่เดิมนั้นมีความสูงไม่พอที่จะส่งสัญญาณคลื่นวิทยุในรูปแบบดิจิตอล จึงต้องมีการสร้างหอคอยแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทน ทั้งนี้โตเกียวสกายทรีได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ TOKYO SKY TREE TEMPO DECK และ TOKYO SKY TREE TEMBO GALLERIA


นำท่านสู่สนามบินนาริตะ หรือ กลับที่พักโรงแรม