ทัวร์ไทยแบบส่วนตัว กรุ๊ปเหมาไทย รถเช่าพร้อมคนขับในไทย เดินทางได้ทุกวัน
รถเช่าพร้อมคนขับในไทย ค่าบริการ รวมค่าคนขับ ค่ายืนรอรับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนแล้ว

** ยินดีให้บริการเด็กและผู้สูงอายุ ลูกค้าครอบครัวไว้ใจเราให้บริการ


Sedan ที่นั่งสูงสุด 3 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว สนามบิน - โรงแรม 1,200
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง (ไม่เกิน 250 กม.) 4,500

MPV ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว สนามบิน-โรงแรม 1,800
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง (ไม่เกิน 250 กม.) 8,500

BUS ที่นั่งสูงสุด 40 ที่นั่ง

รูปแบบการเช่า ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว สนามบิน-โรงแรม 9,500
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง (ไม่เกิน 250 กม.) 28,000


ตัวอย่างทัวร์กรุงเทพ 10 ชั่วโมง แบบส่วนตัว

pick up
บริการไปรับตามจุดที่ระบุ

Bangkok City Pillar Shrine
ศาลหลักเมือง

Wat Phra Kaew
วัดพระแก้ว

Grand Palace
พระบรมมหาราชวัง

Pavilion of Regalia
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ

National Museum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ