ทัวร์ใต้หวัน แบบส่วนตัว กรุ๊ปเหมาใต้หวัน รถเช่าพร้อมคนขับในใต้หวัน เดินทางได้ทุกวัน
รถเช่าพร้อมคนขับในใต้หวัน ราคารวมค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และค่าจอดรถแล้ว
จัดทัวร์เที่ยวเองตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ถูกกว่าตั๋วรถไฟ สะดวกแบบ VIP แถมไม่ต้องต่อ Taxi จากสถานีรถไฟอีกด้วย
** ยินดีให้บริการเด็กและผู้สูงอายุ ลูกค้าครอบครัวไว้ใจเราให้บริการ


MPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม 8,000
- ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง 12,000
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง 17,000

Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม 9,500
- ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง 15,000
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง 22,000

ค่าจ้างไกด์ไทยในใต้หวัน, ไกด์ใต้หวัน,พูดไทย
วัน ประเทศ ราคารวมสุทธิ (บาท)
1 วัน พักใต้หวัน 8,500
* ไกด์จะให้บริการในกรณีที่ลูกค้ามีรถหรือเช่ารถเท่านั้น
** จ้างไกด์ขั้นต่ำ 3 วันขึ้นไป กรณีใช้ภาษาอังกฤษได้ เดินทางไม่เกิน 6 ท่าน ไม่ต้องใช้ไกด์
** โปรแกรมตัวอย่าง ที่เที่ยวใต้หวัน สุดคุ้ม แบบที่ 1 ทัวร์ 8 ชม. พาเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก > ไทเป101 > พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ > กระเช้าเมาคง > ไนท์มาเกต

Taipei Airport Private Transfer , Taiwan Private tour
ทัวร์เต็มวัน 8 ชั่วโมง ใต้หวัน