แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
รถพร้อมคนขับและไกด์
อัตราค่าตั๋วเข้าชม
ภัตราคารชื่อดัง


Up To 9 Person Family Tour ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัว สูงสุด 9 ท่าน จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์สิงคโปร์แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 9 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน
** ไม่รวมค่าตั๋ว Universal Studio และ Singapore Flyer และค่าเข้าอื่นๆ


Plan B : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 9 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ
* โรงแรม 4 ดาว 2 คืน


* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
* * ไม่รวมค่าตั๋ว Universal Studio และ Singapore Flyer และค่าเข้าอื่นๆ


* เดินทางได้ทุกวัน

1 85,000 95,000
2 42,500 47,500
3 28,350 33,500
4 21,500 26,500
5 20,600 25,600
6 17,600 22,600
7 15,600 20,600
8 14,200 19,200
9 12,900 17,900

Up To 14 Person Private Group Tour ทัวร์ส่วนตัว สูงสุด 14 ท่าน จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์สิงคโปร์แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 14 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน
** ไม่รวมค่าตั๋ว Universal Studio และ Singapore Flyer และค่าเข้าอื่นๆ


Plan B : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 14 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ
* โรงแรม 4 ดาว 2 คืน


* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
* * ไม่รวมค่าตั๋ว Universal Studio และ Singapore Flyer และค่าเข้าอื่นๆ


* เดินทางได้ทุกวัน

10 12,000 16,900
11 10,900 15,900
12 10,700 15,700
13 10,400 15,400
14 9,900 14,900

Up To 35 Person Family Tour ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัว ดูงาน สูงสุด 35 ท่าน จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์สิงคโปร์แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 35 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน
** ไม่รวมค่าตั๋ว Universal Studio และ Singapore Flyer และค่าเข้าอื่นๆ


Plan B : อัตรานี้รวม
* รถส่วนตัวขนาดสูงสุด 35 ที่นั่ง พร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน
* ไกด์ไทย หรืออังกฤษ ให้บริการตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมบริการอาหารภัตราคาร 6 มื้อ
* เลือกโปรแกรมทัวร์ตามใจชอบ หรือไกด์แนะนำ
* โรงแรม 4 ดาว 2 คืน


* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
* * ไม่รวมค่าตั๋ว Universal Studio และ Singapore Flyer และค่าเข้าอื่นๆ


* เดินทางได้ทุกวัน

16 9,700 14,700
17 9,500 14,500
18 9,200 14,200
19 9,000 14,000
20 8,900 13,900
21-35 8,500 13,500