แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
รถพร้อมคนขับและไกด์
อัตราค่าตั๋วเข้าชม
ภัตราคารชื่อดัง