บริการจัดสัมมนา ดูงานประเทศญี่ปุ่น

Pulpit Rock
ดูงานรถไฟญี่ปุ่น JR Museum Nagoya
ที่ MCMAGLEV and Railway Park
เมือง นาโกย่า

จัดดูงานโดย เอเซียออนทัวร์

Moustiers Sainte Marie
Nagoya Castle and Toyota
Commemorative Museum
เมือง นาโกย่า

จัดดูงานโดย เอเซียออนทัวร์

Moustiers Sainte Marie
Miraikan Museum
Odaiba Science and innovation
เมืองโตเกียว

จัดดูงานโดย เอเซียออนทัวร์

Moustiers Sainte Marie
เอเซียออนทัวร์เป็นสมาชิกของรีกัสออฟฟิต
พร้อมให้บริการห้องประชุมกว่า 30 ประเทศ

จัดดูงานโดย เอเซียออนทัวร์
Moustiers Sainte Marie
บริการรถผู้บริหารพร้อมคนขับ
กว่า 30 เมืองในเอเซียและยุโรป
จัดดูงานโดย เอเซียออนทัวร์