บริการจัดสัมมนา ดูงานประเทศสิงคโปร์

รับจัดสัมนาดูงานสิงคโปร์
เราสามารถให้บริการมหาลัยต่างๆในการดูงานต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย
เรามี Partner เป็นบริษัทในสิงึโปร์ มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ รวมถึงศูนย์สอบ Enlish Camp ต่างๆ Ducktour Singapore Science Center , Garden Bythe bay (Earth Cehck) , Singapore Museumประสบการณ์จัดดูงานและสัมนาสถาณฑูตไทยในสิงคโปร์
จัดดูงาน NUS และสอบภาษาอังกฤษ นักเรียนกว่า 150 ท่าน
จัดดูงาน Singapore Science Center และ Earth Check โลกร้อน
ประสบการณ์จัดดูงาน Garden By The Bay พร้อมวิทยากรวิชาการ
ประสบการณ์จัดดูงานแบบ Student Camp
ประสบการณ์จัดดูงานต่างประเทศนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
การให้บริการมีใบอนุญาติได้มาตราฐาน และมีประกันภัยการเดินทาง และพิเศษรับบัตรเครดิตสำหรับค่าทัวร์