จัดสัมมนาดูงานเกาหลี

รับจัดสัมนาดูงานต่างประเทศ
เราสามารถให้บริการมหาลัยต่างๆในการดูงานต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย
เรามี Partner เป็นบริษัทในเกาหลี ที่สามารถติดต่อภาครัฐของเกาหลีในการดูงานไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์สถานแห่งสงครามเกาหลี หรือหน่วยงานอื่นๆ หรือมหาลัยชื่อดังหลายแห่งที่เกาหลีเพื่อขอดูงานวิจัยเด่น ตามงบประมาณที่มหาลัยต้องการ

อนุสรณ์สถานแห่งสงครามเกาหลี
มหาลัยโซล