แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว 3 วัน (ฮอกไกโด ซัปโปโร่ PlanA)
ชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล โนโบริเบ็ทสึ

นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น ภูเขาไฟอุสึ ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามในแบบ 360 องศา

ชมอุทยานลิงภูเขา(ลิงหิมะ) จิโกกุดานิ

ชมสวนฟูกิดะชิ น้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟ

คิโรโระ รีสอร์ท ออนเซ็น

ชมตลองโอตารุ ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ,ร้านเป่าแก้ว ,มิตชุย เอ้าท์เลต ,ทานุกิโคจิ

พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป

รถตู้พร้อมคนขับ จำนวนท่าน ราคาเหมาจ่าย
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร่ PlanA แบบส่วนตัว

อัตรานี้รวม
*อาหาร 6 มื้อ
*รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
*ออกทัวร์ 3 วันเต็ม

*ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน
*ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ
*เดินทางได้ทุกวัน
*ยกเว้นบางเส้นทางที่มีหิมะตกหนัก
4 125,000
5 131,000
6 137,000
7 143,000
8 149,900
9 155,000

กำหนดการ ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

1

วันแรก กรุงเทพฯ–สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)
ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินที่ท่านเลือก

2

วันที่สอง สนามบินชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ– ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – สวนฟูกิดะชิ - คิโรโระ รีสอร์ท ออนเซ็น (-/L/D)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ จิโกกุดานิเป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ จากนั้นนำท่านชม ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง ชินซังในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภูเขาไฟอุซุซัง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล โนโบริเบ็ทสึ หมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลแห่งนี้ภายในมีฝูงหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะสม จากนั้นนำท่านสู่ สวนฟูกิดะชิ ซึ่งมีน้ำพุธรรมชาติและธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท ก่อให้เกิดน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟโดยตรง ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ จากนั้นนำท่านสู่ คิโรโระ รีสอร์ท ออนเซ็น
เย็น นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

3

วันที่สาม โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้ว-มิตชุย เอ้าท์เลต (BF/L/D)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ (Otaru Unga) คลองนี้ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เมื่อก่อนน้ำในลำคลองสกปรกมาก เพราะอยู่ใกล้กับท่าเรือ ต่อได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว น้ำจึงใสแจ๋วแบบในปัจจุบัน จนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี (Otaru Orgel Emporium) ตั้งอยู่ภายในตึดอิฐแดงเก่าสองชั้น ภายในเปิดขายบรรดากล่องดนตรีสำเร็จรูปที่สวยงาม จุดเด่นของที่นี้อยู่เราสามารถประดิษฐ์กล่องดนตรีได้เองตามใจชอบ แต่แต่การเลือกกล่องดนตรี ตุ๊กตาประดับ และเพลงที่จะใส่ลงไปในกล่องดนตรีของเรา โดยราคาก็จะแตกต่างกันออกไป
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ โรงงานเป่าแก้ว เมืองโอจารุมีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 จากนั้นนำท่าสู่ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค สามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และยังได้พบกับงานจัดกิจกรรมเวทีที่แปลกใหม่โดดเด่น ที่ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มีจำนวนกว่า 650 ที่นั่งมีเมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย
เย็น นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

4

วันที่สี่ ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ-สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพฯ (BF/-/-)

เช้า ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร
นำท่านสู่สนามบินชิโตเสะ หรือกลับที่พักโรงแรม