แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว 3 วัน (ฮอกไกโด ซัปโปโร่ PlanA)
ชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล โนโบริเบ็ทสึ

นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น ภูเขาไฟอุสึ ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามในแบบ 360 องศา

ชมอุทยานลิงภูเขา(ลิงหิมะ) จิโกกุดานิ

ชมสวนฟูกิดะชิ น้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟ

คิโรโระ รีสอร์ท ออนเซ็น

ชมตลองโอตารุ ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ,ร้านเป่าแก้ว ,มิตชุย เอ้าท์เลต ,ทานุกิโคจิ

พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป

รถตู้พร้อมคนขับ จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร่ PlanA แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม
* โรงแรม 3 ดาว 2 คืน

* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

* เดินทางได้ทุกวัน
* ยกเว้นบางเส้นทางที่มีหิมะตกหนัก

4 31,250 41,250
5 26,200 36,200
6 22,830 32,830
7 20,430 30,430
8 18,740 28,740
9 17,230 27,230

กำหนดการ ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

1

วันแรก กรุงเทพฯ–สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)
ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินที่ท่านเลือก

2

วันที่สอง สนามบินชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ– ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – สวนฟูกิดะชิ - คิโรโระ รีสอร์ท ออนเซ็น (-/L/D)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ จิโกกุดานิเป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ จากนั้นนำท่านชม ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง ชินซังในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภูเขาไฟอุซุซัง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล โนโบริเบ็ทสึ หมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลแห่งนี้ภายในมีฝูงหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะสม จากนั้นนำท่านสู่ สวนฟูกิดะชิ ซึ่งมีน้ำพุธรรมชาติและธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท ก่อให้เกิดน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟโดยตรง ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ จากนั้นนำท่านสู่ คิโรโระ รีสอร์ท ออนเซ็น
เย็น นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

3

วันที่สาม โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้ว-มิตชุย เอ้าท์เลต (BF/L/D)

เช้า รถพร้อมคนขับ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ (Otaru Unga) คลองนี้ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เมื่อก่อนน้ำในลำคลองสกปรกมาก เพราะอยู่ใกล้กับท่าเรือ ต่อได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว น้ำจึงใสแจ๋วแบบในปัจจุบัน จนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี (Otaru Orgel Emporium) ตั้งอยู่ภายในตึดอิฐแดงเก่าสองชั้น ภายในเปิดขายบรรดากล่องดนตรีสำเร็จรูปที่สวยงาม จุดเด่นของที่นี้อยู่เราสามารถประดิษฐ์กล่องดนตรีได้เองตามใจชอบ แต่แต่การเลือกกล่องดนตรี ตุ๊กตาประดับ และเพลงที่จะใส่ลงไปในกล่องดนตรีของเรา โดยราคาก็จะแตกต่างกันออกไป
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ โรงงานเป่าแก้ว เมืองโอจารุมีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 จากนั้นนำท่าสู่ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค สามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และยังได้พบกับงานจัดกิจกรรมเวทีที่แปลกใหม่โดดเด่น ที่ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มีจำนวนกว่า 650 ที่นั่งมีเมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย
เย็น นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย

4

วันที่สี่ ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ-สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพฯ (BF/-/-)

เช้า ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร
นำท่านสู่สนามบินชิโตเสะ หรือกลับที่พักโรงแรม