แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว 3 วัน (ฮอกไกโด ซัปโปโร่ PlanA)
ชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล โนโบริเบ็ทสึ

นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น ภูเขาไฟอุสึ ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามในแบบ 360 องศา

ชมอุทยานลิงภูเขา(ลิงหิมะ) จิโกกุดานิ

ชมสวนฟูกิดะชิ น้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟ

คิโรโระ รีสอร์ท ออนเซ็น

ชมตลองโอตารุ ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ,ร้านเป่าแก้ว ,มิตชุย เอ้าท์เลต ,ทานุกิโคจิ

พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป

รถตู้พร้อมคนขับ จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร่ PlanA แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม
* โรงแรม 3 ดาว 2 คืน

* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

* เดินทางได้ทุกวัน
* ยกเว้นบางเส้นทางที่มีหิมะตกหนัก

4 31,250 41,250
5 26,200 36,200
6 22,830 32,830
7 20,430 30,430
8 18,740 28,740
9 17,230 27,230

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพฯ–สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

   2     เมืองโนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ– ภูเขาไฟอุสุซาน - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – สวนฟูกิดะชิ - คิโรโระสกีรีสอร์ท (-/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ


...

นำท่านสู่ : หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani)

เป็นหุบเขาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหิมะหรือลิงภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกว่า 200 ตัว ซึ่งเหตุที่หุบเขาแห่งนี้ได้ชื่อว่าหุบเขานรกก็เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างโหดร้าย คือมีหิมะปกคลุมยาวนานถึง 1 ใน 3 ของปี อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโขดหินขรุขระและมีน้ำพุร้อนพุ่งออกมาจากพื้นดินอยู่ตลอดเวลานั่นเอง


...

นำท่านสู่ : ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan Ropeway)

เป็นภูเขาไฟซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทะเลสาบโทยะ นอกจากนี้ยังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับแต่ยังครุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา โดยจะเห็นได้ว่าบนยอดเขาตรงบริเวณปากปล่องภูเขาไฟนั้นจะมีควันสีขาวลอยขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา


...

นำท่านสู่ : ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (Showa Shinzan)

เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโด(Hokkaido) ที่ไม่ธรรมดาตรงที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนี่เอง ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 ซึ่งเป็นภูเขาที่เกิดการประทุและระเบิดตลอดเวลาติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะชินซังที่ตั้งชื่อตามช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดครั้งนั้น ซึ่งก็คือช่วงปีโชวะนั่นเอง และล่าสุดภูเขาไฟแห่งนี้ก็เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งในปี 2000 และหากใครต้องการที่จะชมปากปล่องภูเขาไฟก็ต้องนั่งเคเบิลคาร์ที่อยู่ตีนเขาขึ้นไป


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (Noboribetsu Bear Park)

ตั้งอยู่ภายในเกาะฮอกไกโด ซึ่งหมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว


...

นำท่านสู่ : สวนฟูกิดะชิ (Fukidashi Park)

เป็นสวนที่มีน้ำพุธรรมชาติและธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท ก่อให้เกิดน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟโดยตรง ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ


...

นำท่านสู่ : คิโรโระสกีรีสอร์ท (Kiroro Ski Resort)

ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอะไกกาว่า (Akaigawa Village) ใกล้เมืองโอตารุ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆรีสอร์ทจะเป็นสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่น ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาสูงต่ำสลับกันไป นอกจากฤดูหนาวแล้ว ในฤดูใบไม้ผลิก็เต็มไปด้วยดอกซากุระ ฤดูร้อนพื้นที่บางส่วนก็กลายเป็นทุ่งดอกลาเวนเดอร์และดอกชนิดอื่นๆ ส่วนฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ทั้งป่าก็จะเปลี่ยนสี งดงามไม่แพ้กันเลยทีเดียว


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้ว-มิตชุย เอ้าท์เลต (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ


...

นำท่านสู่ : คลองโอตารุ (Otaru Canal)

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเลเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งทำเป็นถนนหลวง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก


...

นำท่านสู่ : พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (Otaru Music Box Museum)

ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีสารพัดรูปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 ชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง และโครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่มีอายุร้อยกว่าปีที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : โรงงานเป่าแก้ว (Otaru Canalside Glass Factory)

ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ถัดจากศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวไป 1 บล็อก ด้านบนเป็นหอคอยคู่หลังคาเป็นโดม สำหรับชมวิว ในโรงงานสามารถชมสาธิตวิธีการทำเครื่องแก้ว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ


...

นำท่านสู่ : มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค (MITSUI OUTLET)

สามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และยังได้พบกับงานจัดกิจกรรมเวทีที่แปลกใหม่โดดเด่น ที่ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มีจำนวนกว่า 650 ที่นั่งมีเมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย


เย็น

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   4     ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ-สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพฯ (BF/-/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : ตลาดถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanukikoji)

เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร ตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย


นำท่านสู่สนามบินชิโตเสะ หรือ กลับที่พักโรงแรม