แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว 3 วัน (โอซาก้า เกียวโต)
ชมวิวเมืองโอซาก้าที่ อาคารชมวิวอูเมะดะสกาย *ไม่รวมค่าตั๋วขึ้นชม

ชมปราสาทโอซาก้า *ไม่รวมค่าตั๋วเข้าชม

ล่องเรือชมอ่าวโอซาก้า เรือ Aqua Liner *ไม่รวมค่าตั๋วขึ้นเรือ

เกียวโต ชมศาลเจ้าเฮอัน ,วัดซังจูซังเกนโดะ ,วัดคิโยมิสึ

ช๊อปปิ้ง ย่านนัมบะ

พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป

รถตู้พร้อมคนขับ จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้าซิตี้ทัวร์ เกียวโต แบบส่วนตัว

Plan A : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม


* ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
* อาหาร 6 มื้อ
* รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
* ออกทัวร์ 3 วันเต็ม
* โรงแรม 3 ดาว 2 คืน

* ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

* เดินทางได้ทุกวัน
* ยกเว้นบางเส้นทางที่มีหิมะตกหนัก

4 31,250 41,250
5 26,200 36,200
6 22,830 32,830
7 20,430 30,430
8 18,740 28,740
9 17,230 27,230

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพฯ–สนามบินคันไซ(โอซาก้า) (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

   2     โอซาก้าซิตี้ทัวร์-อาคารอูเมดะสกาย-ปราสาทโอซาก้า-ล่องเรือ Aqua Liner (-/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า


...

นำท่านสู่ : อาคารอูเมดะสกาย (Umeda Sky Building)

เป็นสถาปัตยกรรมอาคารสูงที่งดงามในย่านคิตะของโอซาก้า อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวอันเลื่องชื่อที่ใครอยากชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซก้ามุมสูงสวยๆต้องมาที่นี่ให้ได้ ภายในอาคารชมวิวอูเมะดะสกายนั้นมีทั้งหมดสองอาคาร ซึ่งจะมีจุดชมวิวที่บนสวนลอยชั้นที่ 39 นับเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์เมืองโอซาก้าได้แบบเต็มอิ่ม ไม่เพียงแค่นี้ยังมีชั้นใต้ดินที่เป็นแหล่งรวมร้านอาหาร Takimi-koji ซึ่งออกแบบจำลองถนนของญี่ปุ่นในสมัยต้นโชวะ ชั้นอื่นๆเป็นที่ตั้งของสำนักงานต่างๆมากมายอีกด้วย


...

นำท่านสู่ : ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)

หนึ่งในสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวโอซาก้า ปราสาทโอซาก้านั้นมีประวัติมาอย่างยาวนานมากๆ โดยสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ 1583 โดยโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ มีพื้นที่ถึง 60,000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยคูน้ำที่ล้อมรอบตัวปราสาท กำแพงสูง โดยตัวปราสาทมีทั้งหมด 5 ชั้น และยังมีชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : ล่องเรือ Aqua Liner

เป็นเรือสำราญวิ่งผ่านใจกลางเมืองโอซาก้า ซึ่งวิ่งตามลำคลอง Ogawa ที่สองฝั่งเรียงรายไปด้วยต้นซากุระ ระหว่างนั้นท่านจะได้เห็นโรงกษาปณ์ (Zouheikyoku), หอประชุมเก่า (Chuo Kokaido) ซึ่งเป็นอาคารคลาสสิค และ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     โอซาก้า-เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-วัดซังจูซังเกนโดะ-วัดคิโยมิสึ (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine)

เป็นศาลเจ้าชินโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1985 เนื่องในโอกาสที่เมืองเกียวโตครบรอบ 1,100 ปี และเพื่ออุทิศให้กับองค์จักรพรรดิ์ 2 พระองค์ Emperor Kammu (ค.ศ. 737-806) และ Emperor Komei (ค.ศ. 1831-1867) ส่วนคำว่า “เฮอัน” ที่เป็นชื่อของศาลเจ้า มาจากชื่อเก่าของ “เกียวโต”
สิ่งที่น่าสนใจในศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) มีอยู่ 3 อย่าง ได้แก่
1. เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่กลางถนนก่อนที่จะถึงศาลเจ้า
2. ตัวอาคารศาลเจ้าที่จำลองมาจากพระราชวังอิมพีเรียลในสมัยเฮอัน (Heian Palace) มีขนาดย่อส่วน 5:8 เมื่อเทียบกับของจริง
3. สวนที่อยู่ด้านหลังอาคาร สวนนี้เป็นแหล่งชมซากุระที่สวยแห่งหนึ่งในเกียวโต


...

นำท่านสู่ : วัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusangendo Temple)

ซึ่งจะมีอีกชื่อหนึ่งที่คนทั่วๆไปรู้จักกันนั่นก็คือ วัดเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือนั่นเอง โดยภายในวัดนั้นจะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ (Senju Kannon) จำนวนมากถึง 1,001 องค์ด้วยกัน วัดแห่งนี้ได้ถูกค้นพบในราวๆปี ค.ศ. 1164 ช่วงที่เพิ่งพบวัดนั้นตัววัดมีความเสียหายที่เกิดจากการถูกไฟไหม้อย่างมาก ต่อมาภายหลังได้ถูกบูรณะฟื้นฟูส่วนต่างๆจนกลับมาสมบูรณ์อย่างที่ได้เห็นในปัจจุบัน อาคารในวัดซันจูซันเก็นโดก็เป็นอีกจุดศูนย์รวมความประทับใจ เพราะมีเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือที่เป็นผลงานชิ้นเอกของช่างปั้นสมัยโบราณและยังถือว่าเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอย่างหนึ่ง เจ้าแม่กวนอิมพันมือในที่นี้เป็นเทพีแห่งความเมตตา ซึ่งความดีความเมตตาเหล่านั้นก็แสดงออกผ่านทางรูปปั้นได้อย่างประณีตชดช้อยและเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง


...

นำท่านสู่ : วัดคิโยมิซึเดระ (Kiyomizu-dera Temple)

หรือ วัดน้ำใส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกียวโต เนื่องจากการที่วัดมีสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ซึ่งที่มาของชื่อวัดน้ำใสก็มาจากการที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัดนั่นเอง จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวของที่นี่ก็คงไม่พ้น อาคารไม้ขนาดใหญ่ที่แค่การสร้างก็น่าทึ่งแล้ว เพราะการสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใดๆทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สุดยอดเลยจริงๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


บ่าย

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

   4     โอซาก้า-ช้อปปิ้ง ย่านนัมบะ-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ (BF/-/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : ย่านนัมบะ

เป็นแหล่งบันเทิง และ ย่านชอปปิ้งที่สำคัญในโอซาก้า อยู่ใกล้กับสถานี Namba หรือ ทางด้านทิศใต้ของ Osaka Loop Line ย่านนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มินามิ สัญลักษณ์ที่สำคัญในย่านนี้จะเป็นป้ายกูลิโกะขนาดใหญ่ ที่ติดอยู่ริมคลอง ปูยักษ์สีส้มหน้าร้านอาหาร Kani Doraku Crab และ หุ่นยนต์ตีกลองชุดขาวแดง ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาถ่ายรูปกับสิ่งเหล่านี้


นำท่านสู่สนามบินคันไซ หรือ กลับที่พักโรงแรม