ทัวร์เนเธอร์แลนด์แบบส่วนตัว กรุ๊ปเหมาเนเธอร์แลนด์ รถเช่าพร้อมคนขับในเนเธอร์แลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยมแบบส่วนตัว กรุ๊ปเหมาเบลเยี่ยม รถเช่าพร้อมคนขับในเบลเยี่ยม เดินทางได้ทุกวัน
รถเช่าพร้อมคนขับในอัมสเตอดัม, บรัสเซล ค่าบริการ รวมค่าคนขับ ค่ายืนรอรับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนแล้ว

** ยินดีให้บริการเด็กและผู้สูงอายุ ลูกค้าครอบครัวไว้ใจเราให้บริการ


MPV ที่นั่งสูงสุด 7 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 850

ตัวอย่างรูปรถ MPV ที่ใช้งานจริง
VAN ที่นั่งสูงสุด 16 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 1,100

ตัวอย่างรูปรถ VAN ที่ใช้งานจริง
COACH ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

ราคารวมสุทธิ (Euro)
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 1,500

ตัวอย่างรูปรถ COACH ที่ใช้งานจริง
ตัวอย่างทัวร์อัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์) 8 ชั่วโมง แบบส่วนตัว

pick up
บริการไปรับตามจุดที่ระบุ

Zaanse Schans
หมู่บ้านกังหันลมโบราณ

Dam Square
จัตุรัสดัมสแควร์

Lover Boat
ล่องเรือกระจก

Anne Frank House
บ้านแอนน์ แฟรงค์

Rijksmuseum
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งอัมสเตอร์ดัม


ตัวอย่างทัวร์บรัสเซล (เบลเยี่ยม) 8 ชั่วโมง แบบส่วนตัว

pick up
บริการไปรับตามจุดที่ระบุ

Atomium
อนุสรณ์อะโตเมียม

Royal Palace
พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม

Manneken Pis
แมนาคิน พิส

Grand Place
จัตุรัสกร็องด์ ปลาช

Boulevard
บูเลอวาร์ด