ไกด์และเช่ารถเกาหลี โซล
เช่ารถพร้อมคนขับออกทัวร์แบบส่วนตัว จัดกรุ๊ปเอง

** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้ว


MPV ที่นั่งสูงสุด 5 ที่นั่ง

โซล อินชอน ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม 8,000
- เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน 12,000
- เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang 18,000
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง ( กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 2,000 ) 17,000

ตัวอย่างรูปรถ MPV ที่ใช้งานจริง
Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

โซล อินชอน ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม 12,000
- เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน 15,000
- เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang 21,000
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง ( กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 2,000 ) 22,000

ตัวอย่างรูปรถ Mini BUS ที่ใช้งานจริง
Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

โซล อินชอน ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม 18,000
- เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน 22,000
- เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ทในเขต Pyonchang 28,000
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง ( กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 2,000 ) 32,000
*ใช้งานหลัง 21.00 MIDNIGHT CHANGE EXTRA ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,500

ตัวอย่างรูปรถ Bus/Coach ที่ใช้งานจริง
ตัวอย่างทัวร์เกาหลี 10 ชั่วโมง แบบส่วนตัว

pick up
บริการไปรับตามจุดที่ระบุ

Nam San
นัมซาน

Gyeongbok Palace
พระราชวังเคียงบ๊ก

Dongdaemun
ทงแดมุน

Cheonggyecheon
ชองเกชอน

Myeongdong
เมียงดง