ไกด์และเช่ารถเกาหลี โซล
เช่ารถพร้อมคนขับออกทัวร์แบบส่วนตัว จัดกรุ๊ปเอง

** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้ว


Granddeur / Starex ที่นั่งสูงสุด 5 ที่นั่ง

โซล อินชอน ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม 8,000
- เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน 12,000
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง ( กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 2,000 ) 17,000

Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

โซล อินชอน ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม 12,000
- เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน 15,000
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง ( กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 2,000 ) 22,000

Bus/Coach ที่นั่งสูงสุด 45 ที่นั่ง

โซล อินชอน ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม 18,000
- เดินทางเที่ยวเดียว ไปสกีรีสอร์ท/ซอรัคซาน 22,000
- ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง ( กรณีมีไปสกี หรือนามิ ชาร์ด 2,000 ) 32,000
*ใช้งานหลัง 21.00 MIDNIGHT CHANGE EXTRA ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,500

ทัวร์แบบส่วนตัว 8 ชม. ฮ่องกง