ทัวร์แบบส่วนตัว รถเช่าพร้อมคนขับ ญี่ปุ่น

บริการเช่ารถพร้อมคนขับในญี่ปุ่น Tokyo / Osaka / Sapporo / Fukuoka กรุ๊ปเหมา กับแลนด์ญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญและซื่อตรง
เช่ารถญี่ปุ่นพร้อมคนขับ ราคาพิเศษ MPV และรถตู้คนขับไทย
* ค่าบริการ รวมค่าคนขับ ค่ายืนรอรับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนแล้ว ค่าอาหารคนขับ ทิปคนขับ ภาษีทุกชนิด สนามบินนาริตะใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.


MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง (รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ทุกชนิด)

ราคารวมสุทธิ (YEN) ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม 76,000 JPY 21,500 THB
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 85,000 JPY 27,500 THB

ตัวอย่างรูปรถ MPV ที่ใช้งานจริง



TOYOTA HIACE ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง (รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ทุกชนิด)

ราคารวมสุทธิ (YEN) ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม 81,000 JPY 23,000 THB
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง 90,000 JPY 29,000 THB

ตัวอย่างรูปรถ TOYOTA HIACE ที่ใช้งานจริง



Micro Bus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง (รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ทุกชนิด)

ราคารวมสุทธิ (YEN) ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม 92,000 JPY 26,000 THB
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์) 120,000 JPY 39,000 THB

ตัวอย่างรูปรถ Micro Bus ที่ใช้งานจริง



BUS ที่นั่งสูงสุด 27 ที่นั่ง (รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ทุกชนิด )

ราคารวมสุทธิ (YEN) ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม (รวมเจ้าหน้าที่รับสนามบิน) 127,300 JPY 36,050 THB
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์) 150,000 JPY 48,000 THB

ตัวอย่างรูปรถ Bus ที่ใช้งานจริง




รถโค๊ชญี่ปุ่น Full Size Bus ที่นั่งสูงสุด 42 ที่นั่ง (รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ทุกชนิด)

ราคารวมสุทธิ (YEN) ราคารวมสุทธิ (บาท)
- เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม (รวมเจ้าหน้าที่รับสนามบิน) 144,000 JPY 40,700 THB
- ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง (จำเป็นต้องมีไกด์) 165,000 JPY 55,000 THB

ค่าจ้างไกด์ไทยในญี่ปุ่น ไกด์ญี่ปุ่นพูดไทย
วัน จังหวัด ราคาก่อนค่าอาหาร/ที่พักไกด์ ราคารวมสุทธิ (บาท)
1 วัน พักโตเกียว โอซาก้า ซับโปโร่ 9,000 บาท 12,000 บาท
1 วัน พักฟูจิ หรือ ทาคายาม่า 10,000 บาท 16,000 บาท
* อัตราค่าจ้างไกด์ญี่ปุ่นดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปไกด์ แล้ว
* ไกด์ของเอเซียออนทัวร์ มีบัตรประชาชนญี่ปุ่น มีบัตรทัวร์ไกด์ หรือ Tour Leader สบายใจ ไกด์ญี่ปุ่นมืออาชีพ
* รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 10 ชม/วัน
* คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครับ ปลอดภัย และสบายใจ
* คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎประสิทธิภาพในการขับรถ ญี่ปุ่นไม่สามารถทำงาน 2 กะควบได้

ตัวอย่างทัวร์โตเกียว 8 ชั่วโมง แบบส่วนตัว

pick up
บริการไปรับตามจุดที่ระบุ

Imperial Palace
พระราชวังอิมพีเรียล

Asakusa Temple
วัดเซนโซจิ อาซากุสะ

Tokyo Tower
โตเกียวทาวเวอร์

Ameyoko Shopping
อาเมะโยโกะ ช้อปปิ้ง

Ueno Park
สวนอุเอโนะ



ประสบการณ์ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว/กรุ๊ปเหมา/ทัวร์ครอบครัว

Pulpit Rock
รถบัสโดยสารเอเซียออนทัวร์ เป็นล้อแบบใช้งานกับหิมะ

Moustiers Sainte Marie
กรุ๊ปลูกค้า VIP ต่างชาติ

Moustiers Sainte Marie
กรุ๊ปลูกค้า VIP ไทย

Moustiers Sainte Marie
ลูกค้าครอบครัวที่น่ารักของเรา

Moustiers Sainte Marie
ลูกค้าครอบครัวที่น่ารักของเรา

Moustiers Sainte Marie
ไกด์ชิราคาวาโก๊ะ

Moustiers Sainte Marie
ฟุตบอลกระชับมิตรที่ญี่ปุ่น

Moustiers Sainte Marie
ลูกค้าครอบครัวที่น่ารักของเรา