แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว 6 วัน 4 คืน (โตเกียว โอไดบะ)
ชมวัดอาซะกุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว

ชมโตเกียวสกายทรี หรือนิวโตเกียวทาวน์เวอร์ เที่ยวย่านโอไดบะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของ โตเกียว

ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

ไหว้พระใหญ่ ไดบุตสึ และ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

เที่ยวดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นแบบเต็มอิ่มทั้งวัน

พิเศษ! ขาปูยักษ์ ทุกกรุ๊ป

รถตู้พร้อมคนขับ จำนวนท่าน Plan A
(ท่านละ)
Plan B
(ท่านละ)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอไดบะ 6 วัน 4 คืน แบบส่วนตัว


Plan A : อัตรานี้รวม
*อาหาร 9 มื้อ
*รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
*ออกทัวร์ 5 วันเต็ม


*ไม่รวมโรมแรมและตั๋วเครื่องบิน

Plan B : อัตรานี้รวม
*อาหาร 9 มื้อ
*รถตู้พร้อมคนขับไทย หรือคนขับญี่ปุ่น รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน
*ออกทัวร์ 5 วันเต็ม
*โรงแรม 3 ดาว 4 คืน

*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

*เดินทางได้ทุกวัน
*ยกเว้นบางเส้นทางที่มีหิมะตกหนัก

*ไม่เอาอาหารเช้าลด 1,800 บาท/ท่าน

4 48,000 58,000
5 39,000 49,000
6 36,000 46,000
7 33,000 43,000
8 29,000 39,000
9 26,900 36,900

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพฯ–นาริตะ-โตเกียว (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

   2     โตเกียวซิตี้ทัวร์ - วัดอาซะกุสะ - โตเกียวสกายทรี - ชมพระราชวังอิมพีเรียล (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน


...

นำท่านสู่ : วัดอาซะกุสะ

วัดอาซากุสะ หรือชื่อจริงๆ คือวัดเซ็นโซจิ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว สร้างขึ้นในปี 628-645 ภายในวัดมีเทวรูปคันนงประดิษฐานอยู่ รวมทั้งยังมีเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาขอพรสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ยังมีโคมแดงยักษ์ตั้งอยู่ที่บริเวณ ประตูคามินาริมง และรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน เจ้าแห่งสายลม และไรจิน เจ้าแห่งอสุนีบาตอีกด้วย


...

นำท่านสู่ : โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree)

โตเกียวสกายทรีเป็นหอกระจายคลื่นซึ่งตั้งอยู่ในเขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น พร้อมควบตำแหน่งหอคอยที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากบูร์จคาลิฟา เมืองดูไบ โดยสาเหตุที่ญี่ปุ่นสร้างโตเกียวสกายทรีขึ้นมาก็เนื่องจากหอคอยโตเกียวทาวเวอร์ที่มีอยู่เดิมนั้นมีความสูงไม่พอที่จะส่งสัญญาณคลื่นวิทยุในรูปแบบดิจิตอล จึงต้องมีการสร้างหอคอยแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทน ทั้งนี้โตเกียวสกายทรีได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ TOKYO SKY TREE TEMPO DECK และ TOKYO SKY TREE TEMBO GALLERIA


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในโตเกียวที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ เนื่องจากมีทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่บ่งบอกถึงความเป็นมาที่ยาวนานของชนชาติญี่ปุ่น พระราชวังแห่งนี้นั้นตั้งอยู่บนที่ที่เคยเป็นปราสาทเอโดะในสมัยก่อน ในอดีตสมัยเอโดะนั้นเป็นที่อยู่ของท่านโชกุนโทคุงาวะ ผู้ปกครองญี่ปุ่นในช่วงระหว่างปี 1603-1867 แต่ในปี 868 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และได้ย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตมายังโตเกียว จึงได้มีการสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นแทนปราสาทเอโดะนั่นเอง


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     โตเกียว - โอไดบะ - ย่านชินจูกุ (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : ย่านโอไดบะ

เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันของญี่ปุ่น โอไดบะ เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง โดยการนำ ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึ้นเป็น เกาะขึ้นมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 สร้างกันมาเป็นร้อยปีเลยทีเดียว เกาะนี้เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา


...

นำท่านชม : สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge)

เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองโตเกียว และเกาะ โอไดบะ สามารถขับรถ เดิน หรือนั่งรถไฟข้ามผ่านสะพานนี้มาได้ สะพานนี้ ยังเป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์ ของเกาะ โอไดบะ อีกด้วย


...

นำท่านชม : โตเกียว วีนัทฟอร์ท (Tokyo Venus Fort)

เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตโอไดบะ เป็นห้างหรูที่ตกแต่งภายในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนในช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่งห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าอันทันสมัยมากกว่า 150 ร้าน ทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ออกแบบให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากห้างอื่นๆ โดยเฉพาะหลังคาด้านในของตัวห้างที่จำลองให้เหมือนกับท้องฟ้า และยังสามารถเปลี่ยนสีให้เป็นสว่างจ้าหรือมืดครึ้มคล้ายฝนกำลังจะตกได้ โดยจะปรับเปลี่ยนสีเป็นช่วงต่างๆ ของวัน ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า กลางวัน เย็น และค่ำ


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : ย่านชินจูกุ (Shinjuku)

ชินจูกุถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเพียงบริเวณที่ทิ้งขยะของเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันชินจูกุเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายให้จับจ่ายเรียกว่าครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ ด้วย ที่สำคัญสถานีรถไฟชินจูกุยังได้ชื่อว่าเป็นสถานีที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ด้วยผู้คนที่กระจุกตัวอยู่ ณ บริเวณนี้ถึงวันละ 3,000,000 คนเลยทีเดียว


เย็น

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   4     พระใหญ่ ไดบุตสึ เมืองคามาคุระ - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม - ฮาราจูกุ - ชิบุย่า (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : พระใหญ่ ไดบุตสึ (Kamakura Daibutsu, Great Buddha)

พระใหญ่แห่งคามาคุระนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดโคโตคุอิน(Kotokuin Temple) นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆของเมืองคามาคุระทีเดียวล่ะค่ะ โดยถือเป็นรูปปั้นพระที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่นจะเป็นรองก็แค่เพียงพระใหญ่ที่วัดโทไดจิเมืองนาราเท่านั้นเอง ก่อนหน้าทีในเริ่มแรกนั้นองค์พระท่านไม่ได้ตั้งอยู่ด้านนอกอย่างที่เห็นๆอยู่อย่างในปัจจุบันหรอกนะคะ แต่เดิมทีเนี่ยองค์พระนั้นได้ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่วนได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทำลายลง ทำให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตั้งอยู่โดยไม่ได้สร้างอาคารขึ้นมาครอบใหม่ ซึ่งก็ก็ถือเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากๆเลยทีเดียวที่จะเห็นองค์พระพุทธรูปตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายนอกอาคารอย่างที่นี่


...

นำท่านชม : เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ วัดฮาเสะเดระ (Hasedera Temple)

เป็นวัดที่โดดเด่นมากๆ เพราะเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ชัดเจนแบบสุดๆก็ตรงการที่มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 11 เศียรประดิษฐานอยู่อันเป็นที่มาของชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองล่ะค่ะ โดยองค์เจ้าแม่กวนอิมก็ไม่ใช่รูปปั้นแบบทั่วๆไปนะคะ หากองค์เจ้าแม่กวนอิมมีความสูงประมาณ 9.18 เมตร แถมยังสร้างและแกะสลักจากไม้ทั้งหมดอีกด้วย บริเวณ Jizo-do Hall จะมีรูปปั้นเล็กๆของ Jizo Bodhisattva ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยส่งให้ดวงวิญญาณของเด็กๆขึ้นสู่สวรรค์หลังจากเสียชีวิตไปแล้ว นอกจากนี้จากการที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขานี่เองทำให้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถชมวิวได้สวยทีเดียว


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : ฮาราจูกุ (Harajuku)

เป็นย่านที่มีสีสันไม่แพ้ย่านอื่นในโตเกียว ย่านนี้เป็นย่านของวัยรุ่นญี่ปุ่น มีการแต่งชุดคอสเพลย์ตามตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ มีการแสดงดนตรี โชว์ความสามารถพิเศษให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ชม ร้านค้า แหล่งชอปปิ้งในย่านนี้จะเน้นไปที่เสื้อผ้าแฟชั่นแบบวัยรุ่น และร้านกิ๊ฟช๊อปน่ารักๆ หลายร้านที่สามารถเดินดูกันได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อ


...

นำท่านสู่ : ย่านชิบูย่า (Shibuya)

แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเม้นท์สุดชิคขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว เป็นหนึ่งในย่านที่คึกคักมีผู้คนพลุกพล่านตลอดเวลา ในบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นิยมของวัยรุ่นญี่ปุ่นเนื่องจากมีห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก ร้านอาหารเก๋ๆก็มีอยู่ไม่น้อย จุดที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านนี้ก็คือ แยกข้ามถนนขนาดใหญ่เป็นการตัดกันของถนนหลายสายด้วยกัน ทำให้เมื่อสัญญาณไปจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว ผู้คนจากทุกฝั่งถนนก็จะเดินข้ามถนนพร้อมๆกัน เนื่องจากย่านนี้เป็นย่านที่มีคนจำนวนมากดังนั้น เดินเวลาข้ามถนนพร้อมกันจึงแทบจะมองไม่เห็นพื้นที่ถนนว่างๆเลย จึงทำให้แยกนี้เป็นจุดที่มีชื่อเสียงและผู้คนนิยมมาเก็บภาพ


เย็น

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   5     Disney Tokyo (Full Day) (BF/-/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)

ดินแดนแห่งความฝันและความสนุก ที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ที่นี่ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ พบกับ มิกกี้เมาส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนจาก วอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และ ความตื่นเต้น ให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟอันโลดโผนตะลุยเหมืองแร่ , Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม็กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง , อมยิ้มเล็ก ๆ กับความน่ารักของบ้านหมีพูธ์ เครื่องเล่นที่ยอดฮิต ติดใจกันทุกคน ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด , กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountain การผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา ,โลดโผนและหวาดเสียว กับ Micro Adventure นำท่านสู่โลกสามมิติ (3 D ) ที่ให้ท่านเสมือนได้สัมผัสเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างเหมือนจริง และสุดท้าย ท้ายสุดกับ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือน เมษา 2004 นั่นคือ Buzz Light Year's ;Astro Blaster ที่จะนำท่านเข้าไปยังโลกอวกาศพร้อมกับ บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครจากเรื่อง Toy Story เพื่อต่อสู้กับ เซิร์ค ( ZURG ) พร้อมกับเหล่าสมุนลูกน้องที่น่ากลัวปนความน่ารัก


กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อให้ท่านได้สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นใน ดิสนีย์แลนด์


เย็น

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   6     อิสระตามอัธยาศัย - นาริตะ - กรุงเทพฯ (BF/-/-)

เช้า

อิสระตามอัธยาศัย


นำท่านสู่สนามบินนาริตะ หรือ กลับที่พักโรงแรม